WP ENEGY จับมือกับ Wonder food company กิจกรรม WP x Wonder Food

WP ENEGY

WP ENEGY หรือ บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้จับมือร่วมกับทาง Wonder food company โดยเชฟ แอนดี้ ยังเอกสกุล ที่จัดตั้งกิจกรรม WP x Wonder Food หรือ #staysafeEatDelicious เป็นการมอบอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับทางโควิด-19 ที่ทางด้าน ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ที่เป็นบิ๊กบอส ได้มีการเผยไว้ในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม LPG จากทางแบรนด์ เวิลด์แก๊ส ที่ยังพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และยังมีการของให้ร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง พร้อมมาปฏิบัติหน้าที่ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่าวงไปได้ด้วยดี  

WP ENEGY ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยนางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง จากทาง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม ที่ได้เล็งให้เห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ที่รวมถึงว่าคนไทยทั้งประเทศทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ จึงสานต่อความตั้งใจ ที่จะยืนหยัด และเคียงข้าง เพื่อสร้างรอยยิ้ม ให้กับคนไทย ที่ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงเป็นการร่วมมือกับ Wonder food company โดยทางเชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล ที่เป็นเชฟไทยระดับมิชลินสตาร์ ที่จัดกิจกรรม WP x Wonder food โดยใช้ #staysafeEatDelicious

ทั้งนี้ที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก่สังคมไทย ให้ฝ่าวิกฤต Covid-19 ด้วยการทำอาหารกลางวัน ส่งมอบให้แก่ทางบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ปฏิบัตืหน้าที่ในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ให้กับ 3 โรงพยาบาล ของทางภาครัฐได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ และ สถาบันบำราศนราดูร โดยการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมานี้

WP ENEGY

WP x Wonder Food ที่เป็นแคมเปญการมอบความช่วยเหลือทั้งเงินและอาหารสรตีทฟู๊ด โดยการเริ่มต้นที่โรงพยาบาลของทางรัฐทั้ง 3 แห่ง โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลตำรวจ และ สถาบันบำราศนราดูร ที่ซึ่งเป็นอาหารจะเป็นมื้อกลางวัน สัปดาห์ละ 1 วัน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจะทำการจัดส่งทุกๆ วันจันทร์ ของ โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ ส่วนโรงพยาบาลตำรวจ นั้นจะเริ่มส่งในวัน ศุกร์ที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา และ สถาบันบำราศนราดูร จะเริ่มในวันพุธที่ 8 และ 15 เมษายน

ที่ภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ในการร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกัน ในส่วนของทางบริษัทฯ การให้ความช่วยเหลือผ่านการที่สนับสนุนเรื่องอาหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจแก๊สหุงต้มของบริษัท น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากอยากให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับประทานอาหารที่อร่อย สะอาด และสดใหม่ ที่สำคัญต้องดีต่อสุขภาพด้วย จึงเกิดแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ให้มีร่างกายและจิต ใจที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างดีที่สุด นางสาวชมกมลกล่าวในที่สุดไว้

CR. UFABET168

Related posts