Dubai

Dubai ทำไมถึงก้าวมายิ่งใหญ่ในเวทีโลก

Dubai ไม่เป็นเพียงแต่เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังมีประชากรจำนวนหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ยังเป็นรัฐที่มีความเจริญสูงที่สุด ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นนการขนส่ง ที่ได้รับการใช้บริการมากที่สุดใน ส่วนของภาคตะวันออกกลาง และมีพื้นที่สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกกลาง ที่สำคัญยังมีโรงแรมสุดหรูหราที่สุดในโลก Dubai ไม่ใช่ทองคำในแท่นขุดเจาะ ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าดูไบนั่นร่ำรวยจากการครอบครองน้ำมันดิบ ทั้งที่น้ำมันดิบดูไบนั้น มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ…