Michelin ร่วมต้านการแพร่ระบาดCOVID-19 ผลิตหน้ากาก 10 แห่งยุโรป

Michelin ได้เข้าร่วมฝ่า วิกฤตด้านสาธารณสุขจาก การต้าน Covid-19 ที่ส่งผลทางความต้องการของหน้ากากอนามัย ในฝรั่งเศสและ ทั่วโลก ที่สูงมากขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เหล่านี้ ที่ มิชลินได้ระดมทีมงานและทรัพยากรที่มี ตลอดจนศักยภาพเชิงนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านวัสดุ การผลิต และทักษะทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนา ผลิต และส่งมอบหน้ากากอนามัยหลายรูปแบบในปริมาณมากภายใต้กรอบระยะเวลาที่สั้นที่สุด แนวทางที่ส่งผลให้ Michelin นั้นมีบทบาทในเชิงรุก ที่สำคัญในการต่อสู้กับปัญหาโรคระบาดในสภาวะนี้ กันทั่วโลก โดยที่ทางมิชลินไม่เพียงแต่จัดการเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้เพื่อความปลอดภัยและ ปกป้องสุขภาพ ให้กับทางพนักงานของมิชลินเอง แต่ก็ยังได้ทำการบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวนมากให้กับทางบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข ในประเทศที่มีมิชลิน ได้ดำเนินธุรกิจอยู่อีกด้วย โดยที่สายการผลิตหน้ากากอนามัย ณ โรงงาน 10 แห่งในยุโรป ในขณะ ที่ ทางมิชลิน นั้นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานผลิตหน้ากากอนามัย ประเภท Category 1 Surgical Masks ในระยะเริ่มต้น โดยที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะผลิตให้ได้สัปดาห์ละประมาณ 400,000 ชื้น ซึ่งจะเป็นการผลิตจกาโรงงาน ของทางมิชลินเอง หรือ การผลิตภายใต้ความร่วมมือ กับทางพันธมิตรธุรกิต หรือผู้รับเหมารายย่อยโดยพื้นที่การปฏิบัติงานทั้ง 10 แห่ง ในยุโรป ที่ได้รับเลือก ให้ได้เข้าร่วมการผลิตหน้ากากอนามัย ในครั้งนี้ การคลอบคลุมโรงงานที่ ลากอมโบด La Combaude ในเมือง ในเมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส, ที่เมืองโอลซ์ทิน ประเทศโปแลนด์, และที่เมืองซาเลา (Zal?u) ประเทศโรมาเนีย ที่ได้การดำเนินโครงการริเริ่มเช่นเดียวกัน ในภูมิภาค อเมริการเหนือ ที่จะช่วงส่งเสริมให้ ศักยภาพของการผลิตหน้ากากอนามัย ประเภทนี้ ในยุโรปขยายตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์ต่อๆ ไป และหน้ากากอนามัยแบบ OCOV(R)FMP1 หรือ FMP2 ซึ่งพัฒนาและผลิตขึ้นภายในระยะเวลาสั้นเป็นประวัติการณ์ในเขตโอแวร์ญ-โรนาลป์ (Auvergne-Rhone-Alpes) ของทางฝรั่งเศส…

Read More