Prinsipal SIF ส่องแนวโน้มลงทุนปี 2563 เตรียมรับราคาสินทรัพย์ผันผวนสูง

Prinsipal SIF

Prinsipal SIF หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บริษัทจัดการ)ที่มองหาการลงทุน ในปี 2563 ที่ราคาสินทรัพย์ ที่มีโอกาส ความผันผวนสูงมากขึ้น จึงแนะนำกองทุน พรินซิเพิล สตราทิจิค อินคัม ฟันด์ หรือ Prinsiple Strategic income fund ที่มีจุดเด่น ในเรื่องของการลงทุนในสารตราหนี้คุณภาพและสินทรัพย์ ทางเลือก เช่น Property Fund , RIETs ในส่วนเรื่องของการปรับสัดส่วนของการลงทุนแบบ Rebalancing Model เพื่อการควบคุม ในเรื่องของความเสี่ยง ให้อยู่ที่ระดับของความเหมาะสม กับอัตราในส่วนของผลตอบแทน ในช่วงปีที่ผ่านมานั้นอยู่ที่ 11.58% และนับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559- 31 มกราคม 2563 นั้นให้อยู่ในอัตราส่วนของการตอบแทนเฉลี่ย 6.38% ต่อปี พร้อมกับที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morming Star (ประเทศไทย) Prinsipal SIF ที่เป็นบริษัทการจัดการ โดย นาย จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ได้มีการเปิดเผยว่า ในการลงทุนในปี 2563 ที่มีปัยจัยที่ต้องติดตาม คือเรื่องของความผันผวน ของราคาสินทรัพย์ ที่มีแนวโน้มของความผัน เพิ่มขึ้น จากปัจจัยในเชิงลบ เช่น ในเรื่องของความไม่แน่นอน จากสภาวะของสงความทางการค้า ที่มีการแยกตัวของ สหราชอาณาจักร ออกจากสหภาพ ยุโรป ที่มีการเลือกตั้ง ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา ที่รวมถึงเรื่องของปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า…

Read More