KBANK

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA ที่ออกหุ้นกู้ 17 ล้านยูโร ขายปลดล็อกเชน

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA โดยทางนายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาสุโส ของธนาคารกสิกร ที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ทางธนาคารกสิกรไทย นั้นได้ร่วม กับสมาคมตราสารหรี้ไทย ที่ได้ดำเนินการเสนอขาย และหุ้นกู้สกุล เงินยูโร ที่ให้ทางผู้ลงทุนของทุนสถาบันในประเทศ…

KBANK ค่าธรรมเนียมจากประกัน-กองทุนรวม ผลกระทบธุรกรรมผ่านดิจิทัล

KBANK ธนาคารกสิกรไทย นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดเผยว่า การที่ลูกค้าหันไปทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับธนาคารก็เดินหน้าผลักดันการทำธุรกรรมผ่านทางระบบนั้น ก็ส่งผลต่อการกดดันต่อรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2563 ที่อาจจะยังติดลบราวๆ 5-17% แต่ทางธนาคารก็พยายามทำให้รายได้ค่าธรรมเนียม…