KBANK ร่วมมือ ThaiBMA ที่ออกหุ้นกู้ 17 ล้านยูโร ขายปลดล็อกเชน

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA โดยทางนายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาสุโส ของธนาคารกสิกร ที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ทางธนาคารกสิกรไทย นั้นได้ร่วม กับสมาคมตราสารหรี้ไทย ที่ได้ดำเนินการเสนอขาย และหุ้นกู้สกุล เงินยูโร ที่ให้ทางผู้ลงทุนของทุนสถาบันในประเทศ ที่ผ่านทางเทคโนโลยี distributed ledger tecnology or DLT  หรือ บล็อกเชน Blockchain ที่อยู่ภายใต้ของโครงการทดสอบที่มีการพัฒนา ของนวัฒกรรมดพื่อการสนับสนุนการให้บริการ ในส่วนตลากทุน KBANK ร่วมมือ ThaiBMA ที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้สกุลต่างประเทศ ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทย ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกของไทย ที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ผ่านทางโครงการของทดสอบ และการพัฒนา นวัตกรรมธุรกรรมครั้งนี้ โดยที่หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ที่ออกไปในครั้ง เป็นหุ้นกู้ชนิดที่ระบุชื่อ ประเภทที่ได้ได้ด้อยประสิทธิ ที่ไม่มีกัน และไม่มีประกัน และยังไม่มีผู้ที่ถือหุ้นกู้แทน ในมูลค่าของการเสนอขาย ทั้งสิ้นกว่า 17ล้านยูโร ที่แบ่งออกเป็น  17,000  หน่วย ที่มีอายุของหุ้นกูในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยัตราดดอกเบี้น อยู่ที่ 0.52% ต่อปี และยังได้รับในส่วนของความน่าเชื่อถือ ในระดับสูงที่สุด หรือ F1+(tha) ในส่วนของการออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโณ ที่มีมูลค่ากว่า 17 ล้านยูโร ในครั้งนี้นั้น อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกูธนาคารกสิกรไทย ที่วงเงิน ไม่เกินว่า 30,000 ล้านบาทที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ที่ได้รับการอนุญาต ให้ทางธนาคารนั้น สามารถทำการซื้อขายหุ้นกู ้ ได้ภายใต้โครงการ mediun term note ได้ภายใน ช่วงเวลาระยะ 2 ปีที่ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทางธนาคาร ที่เหมาะ…

Read More