Pip Point คืออะไร และ Pip value กับการคำนวณ Lot

Pip Point

ความหมายของ Pip , Point นั้นเป็นหน่วยของตัวที่ใช้วัดปริมาณ ของการเคลื่อนไหว ของราคาที่เคลื่อนไหวของตลาด Forex และ Point นั้นก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่หลังสุดของ ราคา เช่น 10 Point = 1 Pip เสมอ หรือจะให้เป็นวิธีในการจำง่ายๆ นั้นก็ คือ  Point คือทศนิยมที่อยู่ตัวหลังสุด และ 10 Point = 1 Pip

Pip  Point

วิธีกการนับ Pip , Point

ตัวอย่างที่ 1

ราคาปัจจุบัน ของค่าเงิน EUR / USD  = 1.09979 เคลื่อนไหวไปที่ 1.09989 และแบบนี้เรียกว่า ราคาขึ้นมา 10 Point หรือเท่ากับ 1Pip

ตัวอย่างที่ 2

ราคาปัจจุบัน ของค่าเงิน USD / JPY = 107.332 เคลื่อนไหวไปที่ 107.352 และแบบนี้เรียกว่า ราคาขึ้นมาก 20 Point หรือ 2 Pip

Pip value กับการคำนวณ Lot

ความหมายของ Pip value กับ Lot นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง เพราะเป็นการคำนวณ Lot Size อย่างถูกต้องนั่นเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการที่จะคำนวณเรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเทรด Forex

Pip value นั่นก็คือ มูลค่าของการเคลื่อนที่ ของราคา ที่คิดเป็นจำนวนเงิน

ตัวอย่างถ้าเราเปิด Order Lot size standard ไปที่ 1.00 Pip value ของค่าเงิน EURUSD = 10 $ ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าหากราคา ของ EURUSD ขึ้นมา 1 Pip = กำไร 10 $ แต่ถ้าหาก ราคาลงไป 1 Pip = ขาดทุน 10 $

Lot นั่นก็คือ ปริมาณ หรือ ขนาดของการซื้อขาย ของในตลาด  Forex  ในการส่งคำสั่งซื้อ และในการที่จะส่งคำสั่งไปแต่ละครั้ง เราก็จะต้องระบุ จำนวน ของ Lot ว่าต้องการซื้อขนาดเท่าไหร่ จำนวนเท่าไหร่ โดยที่ มาตรฐานของ Standard Lot size 1.00 จะมีค่าเท่ากับ 100,00 Units

Pip value ,Lot ในการหา การคำนวณ

สูตรการคำนวณ Lot size Unit x one Pip / Exchange Rate มีตัวอย่างเช่น

EURUSD

100,000 x 0.0001 / 1

Pip value =  $10

USDCHF

100,000 x 0.0001 / 1.0195

Pip value =  $9.80

USDJPY

100,000 x 0.0001 / 120.65

Pip value =  $8.28

ที่สำคัญนั้นเราสามารถ ใช้ความรู้ในเรื่องของ Pip value ในเรื่องของการคำนวณ Lot ที่เหมาะสม ที่จะเปิด Order ได้ ซึ่งในการเทรดทุกครั้งนั้น ก็ควรที่จะมีการบริหารความเสี่ยง อย่างเหมาะสม และนักลงทุนทีเป็นมืออาชีพนั่น ส่วนใหญที่เปิด Order โดยที่ทำการกำหนด Lot , SL ให้มีความเสี่ยง เพียง 1-2 % ของเงินลงทุนทั้งหมด

และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการคำนวณอีกมากมาย เป็นผลดีเพราะไม่ต้องมาคำนวณเอง และผลคำนวณจะได้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดพลาด

Related posts