NIA : Start up Thailand 3 มาตรพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง Covid-19

NIA

NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการเผยมาตราการเยียวยา Start up ธุรกิจนวัตกรรม หลังจากช่วงผ่าวิกฤต ของไวรัส Covid-19 เพื่อช่วยเหลือ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัส NIA ที่เข้าร่วมการช่วยเหลือ ผ่าน Start up ได้แก่การ  สนับสนุนทางด้านกการเงินทุนให้ผ่านทางกลไกหลักของสำนักงานฯ ทั้งในรูปแบบเงินให้เปล่ากว่า 70 ล้านบาท และร่วมกับสถาบันทางการเงินในการอนุมัติการกู้เงิน ในเงื่อนไขพิเศษ การสร้างการตลาดใหม่ โดยเฉพาะการผลักดันให้เข้าถึงตลาดจัดซื้อ ที่จัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งการเปิดพื้นที่การประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ผ่านทางเพจ Start up Thailand  และ การส่งเสริมความรู้ผ่านการจัดสูตรทั้งระดับเยาวชน และทาง Start up ทั่วไปกว่า 10 หลักสูตร ที่ทั้งนี้ เพื่อให้ทางกลุ่มของธุรกิจ ดังกล่าวนั้นสามารถดำเนิน ต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์นี้ ให้คลี่คลายลง ด้วยทาง ดร. พันธุ์อาจ ชัยรันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการเปิดเผยว่า ที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการเติบโตของ Start up มาอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่ว่าจะเป้นทางด้านการเงิน การลงทุน การตลาด เรื่องกฎระเบียบ ส่วนเครื่อข่าย และยังรวมถึงกดารเสนอแนวทางนโยบาย และจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ของการพัฒนา และการส่งเสริมส่วนของ วิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อการส่งเสริม และการสนับสนุน Start up ที่ทำให้ไทยได้สามารถ เติบโตไปอย่างก้าวกระโดด สำหรับช่วงสถานการณ์ การระบาดของเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้ ที่ถือว่ายังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ที่โดยรวมนั้นเป็นไปทั่วโลก ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก็ได้มีการเตรียมมาตราการเพื่อการเข้าช่วยเหลือและการฟื้นฟู ธุรกิจนวัตกรรม ในช่วงหลังวิกฤตให้ผ่านพ้นไป โดยที่แบ่งเป็น 3 ส่วน การสนับสนุนในด้านทางการเงินทุน…

Read More

Covid-19 ทำให้โลกเราเปลี่ยนไป กับความเสียหายมากมาย

Covid-19

Covid-19 ทำให้โลกของเรานั้นเปลี่ยนไป ที่มีการคาดการณ์ กันไว้ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด นั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากถึง มูลค่า 2.7 พันล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เศรษฐกิจของโลกนั้นโดนผลกระทบอย่างรุนแรง ในขณะที่ปัญหาของทางเศรษฐกิจ นั้นกำลังลุกลามไป ได้ต่างจากเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดเลย  Covid-19 มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปรง ที่ประเทศจีน เป็นประเทศที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นประเทศแรก ที่ทำให้มีผลกระทบต่อยอดของเศรษฐกิจ ของยอดการผลิต ยอดขาย และยอดขายการลงในโรงงาน จึงเกิดการตกต่ำอย่างมาก เพราะทำให้หลายๆ โรงงานในประเทศจีนนั้นปิดตัวลงอย่างมาก ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่การปิดตัวลงของโรงงานเหล่านี้นั้นส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก เพราะประเทศจีนนั้น เป็นประเทศของผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่สุดในโลก บริษัททั่วโลกที่เคยรับวัสดุที่มีราคาต่ำจากโรงงานในจีนประสบปัญหา ที่เนื่องจาก ที่ต้องใช้วัสดุที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ยังส่งผลต่อการลงทุน ของดัชนี Dow Jones industrial Average (DJIA) , FTSE และ Nikkei ที่ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากที่มีข่าวการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ที่ ดัชนี ของ DJIA และ FTSE นั้นร่วงลงเป็นอย่างมา ในรอบตั้งแต่ ค.ศ. 1987 ที่เป็นการลงทุนที่ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสที่จะส่งผลต่อ ความต้องการทางน้ำมัน และก็อาจจะเกิดภาวะ ของการเกิดเศรษฐกิจถดถอย ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลของประเทศต่างๆ นั้นจะพยายามออกมาตรการต่างๆ ในการรับมือของการแพร่ระบาดแล้วก็ตาม แต่มาตรการเหล่านั้นกลับทำให้เศรษฐกิจนั้นตกต่ำมากกว่าเดิม  ที่รัฐบาลทั่วโลกที่มีการประกาศข้อกำหนดในการเดินทางเพื่อการป้องกัน การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โดยการปิดชายแดนและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อยู่นอกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเข้าประเทศเป็นระยะเวลา 30 วัน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกนันจะถูกทำร้าย จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และมาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนแปรงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างมาก ในขณะนี้ จึงไม่สามารถประเมินค่าได้ว่าการระบาดครั้งนี้นั้นจะสิ้นสุดลงอย่างไร และรัฐบาลต่างๆ จึงทำได้เพียงเตรียมการรับมือไว้ให้ดี ในช่วงของการแพร่ระบาด ต่อไปอย่างรอครอบที่สุด CR. UFABET

Read More

Michelin ร่วมต้านการแพร่ระบาดCOVID-19 ผลิตหน้ากาก 10 แห่งยุโรป

Michelin ได้เข้าร่วมฝ่า วิกฤตด้านสาธารณสุขจาก การต้าน Covid-19 ที่ส่งผลทางความต้องการของหน้ากากอนามัย ในฝรั่งเศสและ ทั่วโลก ที่สูงมากขึ้น เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เหล่านี้ ที่ มิชลินได้ระดมทีมงานและทรัพยากรที่มี ตลอดจนศักยภาพเชิงนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ด้านวัสดุ การผลิต และทักษะทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนา ผลิต และส่งมอบหน้ากากอนามัยหลายรูปแบบในปริมาณมากภายใต้กรอบระยะเวลาที่สั้นที่สุด แนวทางที่ส่งผลให้ Michelin นั้นมีบทบาทในเชิงรุก ที่สำคัญในการต่อสู้กับปัญหาโรคระบาดในสภาวะนี้ กันทั่วโลก โดยที่ทางมิชลินไม่เพียงแต่จัดการเตรียมหน้ากากอนามัย ไว้เพื่อความปลอดภัยและ ปกป้องสุขภาพ ให้กับทางพนักงานของมิชลินเอง แต่ก็ยังได้ทำการบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวนมากให้กับทางบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข ในประเทศที่มีมิชลิน ได้ดำเนินธุรกิจอยู่อีกด้วย โดยที่สายการผลิตหน้ากากอนามัย ณ โรงงาน 10 แห่งในยุโรป ในขณะ ที่ ทางมิชลิน นั้นยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานผลิตหน้ากากอนามัย ประเภท Category 1 Surgical Masks ในระยะเริ่มต้น โดยที่มีการตั้งเป้าหมายที่จะผลิตให้ได้สัปดาห์ละประมาณ 400,000 ชื้น ซึ่งจะเป็นการผลิตจกาโรงงาน ของทางมิชลินเอง หรือ การผลิตภายใต้ความร่วมมือ กับทางพันธมิตรธุรกิต หรือผู้รับเหมารายย่อยโดยพื้นที่การปฏิบัติงานทั้ง 10 แห่ง ในยุโรป ที่ได้รับเลือก ให้ได้เข้าร่วมการผลิตหน้ากากอนามัย ในครั้งนี้ การคลอบคลุมโรงงานที่ ลากอมโบด La Combaude ในเมือง ในเมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส, ที่เมืองโอลซ์ทิน ประเทศโปแลนด์, และที่เมืองซาเลา (Zal?u) ประเทศโรมาเนีย ที่ได้การดำเนินโครงการริเริ่มเช่นเดียวกัน ในภูมิภาค อเมริการเหนือ ที่จะช่วงส่งเสริมให้ ศักยภาพของการผลิตหน้ากากอนามัย ประเภทนี้ ในยุโรปขยายตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์ต่อๆ ไป และหน้ากากอนามัยแบบ OCOV(R)FMP1 หรือ FMP2 ซึ่งพัฒนาและผลิตขึ้นภายในระยะเวลาสั้นเป็นประวัติการณ์ในเขตโอแวร์ญ-โรนาลป์ (Auvergne-Rhone-Alpes) ของทางฝรั่งเศส…

Read More

WP ENEGY จับมือกับ Wonder food company กิจกรรม WP x Wonder Food

WP ENEGY

WP ENEGY หรือ บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้จับมือร่วมกับทาง Wonder food company โดยเชฟ แอนดี้ ยังเอกสกุล ที่จัดตั้งกิจกรรม WP x Wonder Food หรือ #staysafeEatDelicious เป็นการมอบอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับทางโควิด-19 ที่ทางด้าน ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ที่เป็นบิ๊กบอส ได้มีการเผยไว้ในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม LPG จากทางแบรนด์ เวิลด์แก๊ส ที่ยังพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และยังมีการของให้ร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง พร้อมมาปฏิบัติหน้าที่ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่าวงไปได้ด้วยดี   WP ENEGY ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง จากทาง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม ที่ได้เล็งให้เห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ที่รวมถึงว่าคนไทยทั้งประเทศทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ จึงสานต่อความตั้งใจ ที่จะยืนหยัด และเคียงข้าง เพื่อสร้างรอยยิ้ม ให้กับคนไทย ที่ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงเป็นการร่วมมือกับ Wonder food company โดยทางเชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล ที่เป็นเชฟไทยระดับมิชลินสตาร์ ที่จัดกิจกรรม WP x Wonder food โดยใช้ #staysafeEatDelicious ทั้งนี้ที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก่สังคมไทย ให้ฝ่าวิกฤต Covid-19 ด้วยการทำอาหารกลางวัน ส่งมอบให้แก่ทางบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ปฏิบัตืหน้าที่ในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ให้กับ 3 โรงพยาบาล ของทางภาครัฐได้แก่…

Read More

Thailand 4.0 คืออะไร กับสภาวะเศรษฐกิจไทย

Thailand 4.0

Thailand 4.0 ถ้าหากพูดถึง ก็คงเป็นวลีเด็ดของยุคสมัยนี้  ที่ว่า 4.0 ก็คือประเทศเราที่จะมุ่งไปสู่ 4.0 จนกว่าจะกลายเป็นคำที่ ถูกมาใช้ในบริบทต่างๆ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้น น่าจะต้องเป็นเหมือนกันคือ รู้ว่า 4.0 จะต้องเป็นอะไรในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องว่าแท้ที่จริงมันคืออะไร และอีกอย่างที่สำคัญ ถ้าประเทศไทย จะไป 4.0 นั้นก็แปลว่าตอนนี้เรานั้น ได้ผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 มาแล้วหรือเปล่า และตัวเลขเหล่านี้คืออะไร หมายถึงอะไร ที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักและเข้าใจกับ ประเทศไทย ตั้งแต่ 1.0 ไปถึง 4.0 กัน Thailand 4.0 ที่จะบ่งบอกถึงระดับการพัฒนา ที่รวมไปทุกๆอย่างของ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้ง 4 ยุค ประเทศไทยในยุค 1.0 คือ ประเทศไทยในยุคกสิกรรม ที่เป็นระยะยแรกๆ ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศต่างๆ ที่มักจะเริ่มต้น เศรษฐกิจด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดั้งเดิมของประเทสชาติ ที่เนื่องมาจากในความรู้และเทคโนโลยีไม่มาก และสอดคล้องกันกับลัษณะของสังคมและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของประเทศอยู่แล้ว แต่ในกรณีของ ประเทศไทย 1.0 ที่เราได้ขับเคลื่อนด้วยทางภาคการเกษตร โดยที่เน้นเรื่องของการส่งออก ข้าวเป็นหลักจนได้ตำแหน่งของ ผู้ส่งออกข้าว อันดับหนึ่งของโลก หลายต่อหลายครั้ง แต่ทางการส่งออกทรัพยากรทางการเกษตรก็จะเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนทางราคาโภคภัณฑ์โลก ที่นอกจากนี้สินค้ายังไม่ค่อยแตกต่างกันมาก ที่จะทำให้ตลาดที่มีการแข่งขันนั้นสูง และความผันผวนไปตามภาวะของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยในยุค 2.0 คือประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรมเบา ที่ระยะต่อมาของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ที่ประชาชาติ ที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตมากขึ้น ที่เนื่องมาจากลักษณะธุรกิจที่มีความแน่นนอสูงกว่าและมักจะสร้างผลผลิดต่อตาราเมตร และของประชากรได้มากขึ้น ที่ระยะของประชาชาติมักจะเริ่มต้นจาก ส่วนของอุตสากรรมการผลิตที่มีความซับซ้อนไม่มาก โดยที่จุดเด่นของยุคนี้ที่จะทำให้เป็นผู้ชนะได้คือการมีต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตอื่นจนทำให้สินค้ามีราคาในระดับที่แข่งขันได้ในตลาดโลก ระยะนี้รายได้ต่อหัวประชากรก็จะค่อยๆ ขยับตัวสูงขึ้นตามคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นจากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น ประเทศไทยในยุค 3.0 คือ รายได้ต่อหัวประชากรขยับตัวเพิ่มสูงขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศจะสามารถ ปรับตัวสูงขึ้นตามรายได้ประชากรและเงินเฟ้อ ทำให้การทำอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนน้อยแข่งขันได้ยากขึ้นเรื่อยๆ จากสภาพต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ระยะนี้ประเทศต้องพัฒนาขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น…

Read More

Cashless China : สังคมไร้เงินสด คนจีน 14% ไม่พกเงินสดออกจากบ้าน

Cashless China

Cashless China จากงานวิจัยจาก YouGov ในประเทศจีน ที่มีการชี้แจงไว้ว่า คนจีนกว่า 30% ที่เชื่อว่าในอีก 10ปี ข้างหน้า ประเทศจีนจะเป็นสังคมไร้เงินสด ที่หลายคนอ่านถึงตรงนี้ที่อาจจะงงเพราะกำลัง คิดว่าเป็นสังคมไร้เงินสด แบบที่ว่าเกิดมาจากการใช้บัตรเครดิต ที่เป็นหลักเหมือน กับทางฝั่งประเทศตะวันตก ซึ่งในประเทศจีน ที่มีคนจำนวนมากที่ยังไม่มีโอกาส เข้าถึงบัตรเครดิตได้มากขึ้น ที่อีก 10ปี จะกลายเป็น Cashless China แต่เปล่าเลย ทีสังคมไร้เงินสดที่ว่ามาจาก Mobile payment ที่ถ้าหากช่วงนี้ที่ถ้า ลองสังเกตในร้านสะดวกซื้อของบ้านเราที่ จะเห็นได้ว่า มีป้าย Airpay บ้าง หรือ Wechat pay บ้าง ที่ทั้งป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าร้านค้า นี้รับชำระด้วยระบบ Mobile payment โดยการชำระเงินทำได้อย่างง่ายมาก โดยที่ลูกค้าเพียงเปิดแค่ QR Code จากทางแอพลิเคชั่น ของตัวเองให้สแกน และกดหมายเลข เพื่อเป็นการยืนยันของการชำระ เพียงเท่านั้น ที่ลูกค้ากฌสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องพกเงินสดเลยสักบาท ที่เนื่องมาจากความสะดวกที่จะไม่ต้องพกเงินสดติดตัว ไปไหนมาไหน เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือประเทศจีน นั้นมีขนาดกว้าง และในระบบธนาคารที่ยยังไม่ได้มีการพัฒนาการอำนวยความสะดวกมากสักเท่าที่ควร หรือบาที่ก็อาจจะห่างไกลตัวเมือง ดังนั้น ถ้าหากเงินในกระเป๋าหมด ที่การจะหาตู้ ATM เพื่อที่จะทำการกดเงินสด นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่รู้สึกว่าสะดวกสบายเท่าที่ควร จึงทำให้กระแสของ mobile payment นั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางผู้พัฒนาระบบไอที ของทางประเทศจีน อย่าง Aribaba ผู้ที่ถือครองตลาดค้าปลีกออนไลน์ก็มี Alipay ที่ในขณะที่ Tencent ของผู้ถือครองตลาดแอพลเคชั่น อย่าง Wechat ก็ยังมี Wechat pay  ขึ้นมาเป็นขจองตัวเอง เพื่อนเป็นการทำให้ผู้คนสามาเข้าได้ถึงง่ายมากขึ้น และเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านงานวิจัยของทาง Mobile payment…

Read More

Oil price Structure ของประเทศไทย

Oil price Structure

Oil price Structure น้ำมันและพลังงาน ถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศ ที่ไม่ใช่ผู้ส่งออก และอย่างประเทศไทยที่มีโครงสร้างของราคา จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่รัฐบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับชาติ Oil price Structure มีอย่างไรบ้าง ที่อ้างอิงจากทางสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน จะพบว่าต้นทุนของค่าน้ำมันที่ประชาชน เติมจริงๆ ไม่ได้เป็นแค่ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น แต่ต้องผ่ารการควบคุม ของกระบวนการหลายอย่าง ซึ่งผ่านการกำกับดูแลโดยทางภาครัฐ ที่ทำให้โครงสร้างของราคาน้ำมันเป็นไปตามลำดับ ดังนี้ ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น ที่เป็นต้นทุนที่ถือว่าเป็นราคาน้ำมันที่มาจากโรงกลั่นที่แท้จริง ถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณ 79% ของราคาน้ำมันที่หน้าจุดขาย สิ่งที่สำคัญควร ทราบถึงราคาของน้ำมัน ณ โรงกลั่นที่ไม่ได้กำหนดโดยที่ต้นทุนของการผลิตหรือ จากโรงกลั่น แต่ที่เคลื่อนไหวไปตามราคาน้ำมันโลก ที่มีความผันผวนไปตามDemand – supply หรือ จะเรียกได้ว่า เป็น ความต้องการทางการซื้อ – ความต้องการทางการขาย โดยที่ทางประเทศไทย ได้มีการอ้างอิงมาจากราคาน้ำมัน ที่สำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ ที่บวกค่าขนส่ง ค่าประกัน และค่าการสูญหาย หรือที่เรียกกันว่า ราคา ณ โรงกลั่น ที่ทางบริษัทที่มีการสำรวจถึงการผลิตปิโตรเลียม ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการผันผวน เช่น PTTEP หรือ บริษัท ปตท. ที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถ้าหากราคาของน้ำมันของโลกที่ขึ้นสูง ทางบริษัทลิตและการสำรวจ ก็จะมีกำไรสูงขึ้น แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงข้าม ทางบริษัทที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ก็อาจจะเกิดการขาดทุนได้เช่นกัน ถ้าหากทางบริษัทไม่ตั้งราคาตามตลาดโลก ที่ผู้บริโภค หรือผู้ค้าปลีกก็จะหันไปนำเข้าน้ำมันจากแหล่งค้าน้ำมัน ที่ใกล้เคียงกัน อย่างประเทศสิงคโปร์แทน แต่สุดท้ายก็ต้องปรับมาขายในราคาตลาดอยู่ดี ภาษีและกองทุนต่างๆ ต้นทุนส่วนของตรงนี้ ถือว่าเป็นส่วนที่ควบคุมโดยทางภาครัฐ เพื่อทำให้ราคาน้ำมันในประเทศเหมาะสมกับลักษณะของประเทศ ที่คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ 19% ของราคาน้ำมันหน้าจุขาย ซึ่งที่เป็นภาษีและกองทุนที่สำคัญในประเทศไทยมีดังนี้ ภาษีสรรพสามิต คือภาษีที่มีกรมสรรพสามิตเป็นผู้เรียกเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย…

Read More

Robinson ประกาศปิดห้างฯ อีก 1 สาขา และเวลาเปิด อีก 2 สาขา (เป็นการชั่วคราว)

robinson

Robinson ตามประกาศจากทางภาครัฐฯ ที่สั่งปิดสถานที่เป็นเวลาชั่วคราว เพื่อการลดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง คู่ค้า พนักงาน ที่รวมถึงสังคมส่วนรวมที่เป็นสำคัญ จึงมีการขอให้ปิดการให้บริการ ห้างสรรพสินค้า อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 63 และสำหรับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หาดใหญ่ และห้างโรบินสัน ขอนแก่น ที่มีการประกาศการขยายเวลาปิดการให้บริการ จนถึง 30 เมษายน 63 ที่รวมสาขาที่ปิดการให้บริการชั่วคราว ณ ขณะนี้เป็นจำนวนทั้งสิน 44 สาขา รายชื่อห้างสรรพสินค้า Robinson และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ปิดให้บริการชั่วคราว จำนวน 44 สาขา ได้แก่ เขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 63   สาขาพระราม 9 สาขาสุขุมวิท  สาขาบางรัก สาขาซีคอนสแควร์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ สาขาซีคอน บางแคศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง เขตปริมณฑล สาขาเมกา บางนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 63   สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 63   สาขารัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 30 เมษายน 63   สาขามหาชัย ตั้งแต่วันที่…

Read More

Mitsubishi Motors (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors หรือ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) โดยนายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลรับผิดชอบด้านนวัตกรรมทรัพยากรบุคคล ที่เตรียมพร้อมต่อความท้าทายกับ มร.เคน อิโตะ ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เป็นสาบงานกุลยุทธ์ ของการขายนายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ที่ผู้ช่วยทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ดูแลรับผิดชอบ ทางสายงานการขายภายในประเทศและสายงานการพัฒนาเครือผู้จำหน่าย Mitsubishi Motors ประกาศการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งปรับโครงสร้างขององค์กรด้านทรัพยกรบุคคลและงานขายภายในประเทศ โดยที่มีผล ตั้งแต่ในวันที่ 1 เมษายน 63 นี้ ที่ทาง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นการ พัฒนาบุคลากรโดยที่มีเป้าหมายที่เงินเดือนสูงสุดคือการมอบผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี ให้กับทางลูกค้า ทั้งการปรับโครงสร้างครั้งนี้ เพื่อที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างยั่งยืน โดยท่ามกลางรอบข้างที่มีความท้าทายสูง ที่เกิดจาก สถานการณ์ของความผันผวนสูง และมีการเปลี่ยนแปรงอยู่ตลอดเวลา ที่นวัตกรรมของการบริการและพัฒนา ทางด้านทรัพยากรบุคคล ที่จะเป็รตัวที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และยังช่วยส่งเสริมให้ในฐานะของศูนย์กลางทางด้านทางการผลิตและการส่งออกในระดับโลก ที่ให้ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีก พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มการเติมโตให้ทางด้านยอดการจำหน่ายของในประเทศ ที่ มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวไว้ เพื่อการขับเคลื่อนเข้าไปสู่เป้าหมาย นายเอกอธิ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นการรองผู้จัดการใหญ่ ของสายงานทรัพยากรบุลคลและการบริหารทั่วไป เพื่อการกำกับดูแลด้านการส่งเสริมและการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมทรัพยากรบุลคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท ในส่วนของการพัฒนาทางดานกลยุทธ์ และส่วนของการเพิ่มขีดจำกัดทางด้านความสามารถในการแข่งขันทางด้านตลาด ของการขายภายในประเทศของทางบริษัท ยังได้มีการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนในการช่วยดูแลรับผิดชอบงานทางด้านกลยุทธ์ ของการวางขายและดิจิทัล ของการวางแผนผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารทางการตลาด โดยทางก่อนหน้านี้ที่นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ในสายงานการขายภายในประเทศและสายงานการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อการขับเคลื่อนทางด้านการขายและการพัฒนาประเทศ เพื่อการสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความพร้อมต่อบุคลากร CR.UFABET

Read More

Taladphone เผยวิกฤต Covid-19 ขยาย Eco system ก้าวกระโดด New normal

Taladphone

Taladphone หรือ บริษัท ตลาดโฟนดอทคอม จำกัด โดย ดร.ไชยพงษ์ อัครกิตติ์จินดา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวว่า ช่วงนี้ยอดขายของร้านตลาดโทรศัพท์มือถือต่างๆ นั้นลดลง ในขณะที่ยอดซื้อ Gadget และสินค้าออนไลน์ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 20-25% ในขณะที่คนออกไปไหนมาไหนไม่ได้ แต่ในส่วนของ ความต้องการในการซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องใช้ต่างๆ ยังมีอยู่ ที่ส่งผลให้ค้าขายออนไลน์เติมโตขึ้นไปแบบก้าวกระโดด Taladphone กล่าวไว้ว่า  สินค้าบางอย่างที่รัฐบาล นั้นอนุญาตให้เปิดขายตามปกติ แตต่ประชาชนก็หันมาซื้อของออนไลน์กันด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยง ในช่วงวิฤต ของการติดเชื้อ ที่ส่งผลให้โลก อีคอมเมิร์ซ นั้นคึกคักที่เป็นประวัติการณ์ แต่สำหรับคนที่ไม่เคยซื้อของออนไลน์หรือเดลิเวอรี่ ก็หันมาใช้บริการกันมากขึ้น แต่ส่วนของคนที่ใช้บริการช็อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วก็ ซื้อในปริมาณและความถี่สูงขึ้น เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตของครั้งนี้ถือว่าเป็นความท้าทายโดยตรง เพราะเมื่อผู้ซื้อที่มีมากขึ้น ผู้ขายหน้าใหม่ ก็เพิ่มขึ้นตามเป็นเงา ที่มีโจทย์สำคัญคือ การCRM ในรูปแบบลูกค้าประชาสัมพันธ์ คือการที่เราจะรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างไร การจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์ การหาลูกค้าใหม่หรือ การดูแลหลังการขาย ในอีกส่วนหนึ่งก็คือ ระบบการจัดการหลังบ้านต้องดี เพราะการค้าขายออนไลน์นั้น ลูกค้ามาจากทุกหนทางของการติดต่อเพื่อทำการซื้อขาย และตลอด 24 ชั่วโมง ที่ต้องประกอบด้วยควาอดทนของผู้ซื้อออนไลน์ ที่ค่อนข้างจะน้อย ถ้าหากไม่ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็วก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนใจไม่ซื้อหรือ ไปซื้อในทางของคู่แข่งทางการค้า ในโลกออนไลน์ปรับเปลี่ยนเร็วมาก คนทำธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันสินค้าที่ขายดี และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ได้ดีวันนี้ อาจใช้ได้ไม่ดีในวันพรุ่งนี้ วันนี้ตลาดโฟนมีเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ ซึ่งเพิ่มจากการประมูลมือถือ มาเป็นสินค้าที่คนกำลังนิยมซื้อ อย่าง เจลและสเปรย์ทำความสะอาด เพื่อเพิ่มสีสันของการช้อปอออนไลน์ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าให้กับผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการสำรวจของFacebook เมื่อปลายปี 2562 พบว่าคนไทยใช้ระบบแชทในการซื้อของมากที่สุดในโลกเนื่องจากความสะดวกสบายในการใช้งาน โดย 27% ระบุว่า ใช้การแชทง่ายต่อการซื้อ  61% ใช้แชทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า  37% บอกว่าใช้ต่อราคาได้ ส่วนการชำระเงินนั้น การชำรเงินปลายทาง และการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงทั้งระบบ และก่อให้เกิด…

Read More