Travel bubble คืออะไร

Travel bubble

Travel bubble หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Free Travel Zones , Travel Bridges หรือ Corona corridors  นั้นก็คือ การที่ประเทศที่มีพรมแดนในระยะใกล้เคียง หรือว่าอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ที่ทำข้อตกลง ของการเข้าร่วมเพื่อให้ประชาชน ของประเทศของตน นั้นสามารถทำการเดินทาง กันได้ระหว่างการข้ามพรมแดน ซึ่งในขณะที่ ยังมีการปิดกั้นดินแดน กับทางประเทศอื่นๆ อยู่

ในส่วนของกลุ่มที่สร้าง Travel bubble

นั้นต้องมีมาตราการการ ควบคุมเชื้อไวรัส Covid-19 ที่น่าเชื่อถือได้ ในหลายๆ ประเทศ ที่ได้เริ่มมีการทำตามแผนการ Free Travel Zones ร่วมกันแล้ว อย่างเช่นประเทศ

 บอลติก หรือ เอสโตเนีย ลิทัวเนีย ที่อยู่ในกลุ่ม Trans-Tasman

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ในกลุ่ม Bala Bubble หรือ ฟิจิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

และในกลุ่ สิงคโปร์ – จีน ทั้ง 6 มณฑล ก็คือ เซี่ยงไฮ้ , เทียนจิน , ฉงชิ่ง , กวางตุ้ง , เจียงซู และ เจ้อเจียง

อีกทั้งนอกจากนี้ ประเทศไทยนั้น ก็เริ่มที่จะมีแผนการทำ Free Travel Zones อีกด้วยเช่นเดียวกัน

Covid -19 ที่ทำลายอุตสาหกรรม ของการท่อง ที่โดนผลกระทนอย่างรุนแรง จากการแพร่ระบาด ที่อยู่ในส่วของแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ละประเทศที่เริ่ม มีกากสนับสนุน ในส่วนเรื่องของการท่องภาย ส่วนของภายใน ประเทศมากยิ่งขึ้นและ การวางแผน เพื่อกระบวนการของการเปิดรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้กลับมาท่องเยวอีก ครั้งนึง  โดยทางคณะของการทำวิจัย ของทาง ออกซ์ฟอร์ดที่ได้ ทำการนำเสนอว่า เป็นการทำตัวเลือกที่ดีในการขยาย ในเรื่องของเขตแดน ของแต่ละประเทศ ที่สามารถ ทำข้อตกลง ที่มีร่วมกันได้ ทั้งนี้ การทำ Free Travel Zones นั้น ก็มีการสร้างความปลอดภัย ก็ต่อเมื่อ ประเทศ ที่ทำข้อตกลง ที่มีรว่มกัน ในระหว่าง ของการมีมาตราการควบคุม อย่างเข้มงวด ที่ไม่มีการพบ ถึง ผู้ติดเชื้อ เพิ่ม และ ไม่มีการได้รับอนุญาตให้ ประเทศ ที่อยู่ในนอกเหนือ ของข้อตกลงส่วน ของการเดินทาง เข้าประเทศ ซึ่งมาจาก ส่วนของคำแนะนำที่ ในกลุ่มของประเทศ ที่มีผ็ติดเชื้อต่ำ และเพื่อ การกระตุ้น เศรษฐกิจ ที่มีร่วมกัน

ในกลุ่มของปรเทศ บอลติก ที่ได้เริ่มทำ ก็เป็นกลุ่มแรก ของยุโรป ที่เริ่มเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยการที่ ผู้ที่ผ่านเข้ามาใยนประเทศ นั้นจะต้องกักตัว 14วัน เพื่อการรอดูอาการ

และในขณะ ที่กลุ่มของ trans-Tasman และ กลุ่ม ที่ในส่วนของ บางประเทศนั้น ได้เริ่มดำเนินการ Bala Bubble นั้น ก็ยังคงรอดูตามสถานการณ์ ที่เนื่องมาจาก ยังคงพบ จำนวนผู้ติดเชื้อ รายใหม่ อยู่ในออสเตรเลีย

และกลุ่ม สิงคโปร์ – จีน ที่ได้เริ่มมี การวางแผน ทำ Fast lane หรือ ช่องทางด่วนในการ ต้อนรับ ในส่วนของนักธรุกิจ และนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน

ในส่วนนี้นั้น เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นทางเลือกของ การช่วยกระตุ้น และ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ทำให้เสียหาย จากการท่องเที่ยว และอาหารร้านค้าต่างๆ ได้  ซึ่งประเทศที่มีข้อตกลง นั้น ก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ อยู่ตลอด เพื่อการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิด การ ติดเชื้อ Covid-19 เพิ่มมากขึ้น จากการเดินทางไปมา ระหว่างประเทศ

cr. http://boothbayfoodandmusic.com/

Related posts