บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัลฯ (IMH) พร้อมเข้าเทรด MAI เป็น Growth Stock

บมจ. โรงพยาบาล

บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) นายสิทธิวัฒน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกมาเผยว่า หุ้น IMH ที่มีความพร้อมที่เข้าทำการ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI วันแรก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นี้ ในหมวด ธุรกิจบริการ โดยที่ทางบริษัทได้เชื่อว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากที่นักลงทุน  ซึ่งเป็นผลดี เนื่องจากวันที่เปิดให้มีการจองซื้อหุ้นเสนอขาย ที่ให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ บมจ. โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บหรือ หุ้น IMH ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุน ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ที่ให้ความสนใจของซื้อหุ้นเข้ามากกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้ที่จำนวน 5.54 หรือคิดเป็น 10.07% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ IPO   ที่ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุน เนื่องจากที่กลุ่มนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ นั้นให้ความสนใจหุ้นในกลุ่มเฮลธ์แคร์ (Healhthcare) ที่มีแนวโน้มในการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นหุ้นในกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดี หุ้น IMH มีเป้าหมายที่จะเป็นหุ้น Growth Stock เนื่องจาก ที่ปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ ที่มีความแตกต่างจากบริษัทผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันรายอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เนื่องจาก IMH นั้นเป็นธุรกิจการให้บริการ การแพทย์ต้นน้ำ ด้วยการบริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ที่ป้องกันก่อนเกิดโรค หรือโรคลุกลาม ซึ่งการให้บริการในรูปแบบนี้เป็นเทรนด์ ของธุรกิจที่จะเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้น ประกอบกับ IMH ที่มีฐษนลูกค้าเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ด้วยมูลค่าจากการระดมทุน 330 ล้านบาท ในครั้งนี้ ที่ทางบริษัทมีแผนการที่จะใช้การปรับปรุงสาขาเดิม…

Read More