หน่วยงาน “CWT” ที่ระดับ “BB+” พร้อมจัดลำดับเครดิตให้เป็น “Stable”

เครดิตหน่วยงาน CWT

หน่วยงาน CWT ช่วงวันที่ 25 เดือนกันยายน 2563 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอปรี่ กลุ่ม จำกัด (มหาชน) หรือCWT ได้รับการประกาศชั้นเครดิตหน่วยงานรวมทั้งแนวโน้มชั้นเครดิต โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ทริสเรทติ้ง) ซึ่งรายงานเปิดเผยว่า “ทริสเรทติ้งยกเลิก “เครดิตใคร่ครวญ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ที่ให้ไว้แก่ชั้นเครดิตหน่วยงานของ พร้อมกับประกาศอาจจะชั้นเครดิตหน่วยงานที่ระดับ “BB+” รวมทั้งระบุแนวโน้มชั้นเครดิตให้เป็น “Stable” หรือ “คงเดิม” ด้วย โดยผล ข้างต้นสะท้อนถึงการเสี่ยง ทางด้านของสภาพคล่อง นั้นในระยะสั้นลง ภายหลังที่บริษัทสามารถขยายช่วงเวลาถึงกำหนดหุ้นกู้ CWT205A แล้วก็จ่ายคืนหุ้นกู้ CWT209A ได้ด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาชดเชย” อันนับว่าเป็นแผนกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทปรับปฏิบัติงานเพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน ที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็ข้อตกลงของหุ้นกู้ CWT205A ราคา 337.1 ล้านบาท โดยภายใต้กติกาดังที่กล่าวถึงแล้ว บริษัทได้ใช้คืนยอดอาจค้างปริมาณ 30% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 101.13 ล้านบาทในวันที่ 23 พ.ค. 2563 ที่เหลืออีกปริมาณ 235.97 ล้านบาทได้ขยายช่วงเวลาออกไป 1 ปีเป็นถึงกำหนดวันที่ 23 พ.ค. 2564 ยิ่งกว่านั้น บริษัทยังสามารถใช้คืนหุ้นกู้ CWT209A ราคา 294.3 ล้านบาทที่ถึงกำหนดในวันที่ 1 เดือนกันยายน 2563 ได้ด้วยการออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาตอบแทน o o o o o o o o o o o o o o o…

Read More