ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กับระบบชำระเงินทุน 11 พ.ย. 2562

ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อยอดระบบ ของการชำระเงินตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินระหว่างภาคตลาดทุนและธนาคารพาณิชย์ โดยมีการพัฒนาให้รองรับการ จ่ายและรับ เงินค่าซื้อขายของหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนกับทางบริษัทหลักทรัพย์ โดยที่บัญชี ต้นทางและทางบัญชีปลายทาง นั้นอยู่ต่างธนาคารกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบในการชำระเงิน พร้อมกับการให้บริการเต็มรูปแบบ วันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ สอยคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ภาครัฐ National e-Payment ผู้ลงทุนเลือกใช้ระบบบัญชี กับทางธนาคาร ที่ใช้บริการ จะได้ความสะดวกเหมือนเดิม ในปัจจุบัน ระบบการชำระเงินตลาดทุนให้บริการ แก่ทางบริษัทหลักทรัพย์ 31 ราย ธนาคารพาณิชย์ 12 ราย ในระยะต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นมีแผนที่จะหารือ กับทางผู้ประกอบการ เพื่อที่จะให้การบริการครอบคลุม ธุรกรรมอื่นให้อย่างครลวงจร เช่ม เงินปันผล ที่ทางบริษัทจดทะเบียนจ่ายให้แก่ผู้ที่ถือหุ้น เงินค่าซื้อขายในกองทุนรวม เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์

 นายภากร ปีตธวัชชัย ได้เปิดเผยว่า บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยๆ ของทาง ตลท. ได้เริ่มให้บริการ ระบบการชำระเงินตลาดทุน ตั้งแต่ปี 2561 ตามแผนกลยุทธุ์ การพัฒนาโครงสร้าง ตลาดทุนยุคดิจิทัล แบบครบวงจร และยังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อการ ตอบโจทย์ทางความต้องการของผู้ใช้งาน ล่าสุดนั้น ระบบจะมีการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในวันที่ 11 พ.ย. นี้ โดยมีการรับรอง การชำระเงินค่าซื้อขาย หลักทรัพย์ผ่านทางบัญชีต้นทางและ ปลายทาง ที่อยู่ต่างธนาคารกันได้ ในปัจจุบัน มูลค่าขิงการโอนเงิน ของการซื้อขาย หลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนา ตลาดทุนเพื่อที่ทุกคน “To Make ‘work’ for everyone” และยังมีการสนับสนุน แผนการ ยุทธศาสตร์ National e-Payment ของทางภาครัฐ

ซึ่งได้มีการ เปิดเผยว่า การชำระเงินของทางตลาดทุนเป็นระบบที่มีการพัฒนา ขึ้นมาเพื่อนเป็นโครงสร้าง พื้นฐาน ในการชำระราคา โดยความร่วมมือ ของทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะช่วยลดปัญหา ของอุปสรรค และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการชำระราคา ของรายการซื้อขายที่เกิดขึ้น ในตลาดทุน โดยเฉพาะ รายการ ของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และของธนาคารพาณิชย์ ในด้านของการบริการทางการเงิน ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ และระบบมีการพัฒนา เพื่อที่จะลดความเสี่ยง ต่อระบบของการชำระ โดยอย่างยิ่งเมื่อมีปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

CR. UFABET168

Related posts