กองทุน SSF การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย การลดหย่อนภาษีที่จะมาแทน LTF

กองทุน SSF

กองทุน SSF หรือ Super saving fund ที่เป็นกองทุนที่คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ ที่เป็นกองทุนสำหรับการลดหย่อนภาษี น้องใหม่ ที่จะมาแทนกองทุน LTS หรือ long term equity fund ที่กำลังจะยกเลิก แล้วให้ใช้สิทธิประโยชน์ ในปีนี้เป็นปีสุดท้าย

กองทุน SSF และ RMF การสรุปเงื่อนไขใหม่ที่ควรรู้

กองทุน SSF

การวิเคราะห์ข้อดี – เสีย ของ Super saving fund และ RMF ในเงื่อนไขใหม่

ข้อดี ของกองทุนนี้

-เป็นกองทุนใหม่ Super saving fund ที่ช่วยลดย่อน ภาษีได้ หลังจากที่ในตอนแรกที่หลายคนนั้นคิดว่า อาจจะไม่มีอะไรมาทดแทน กับการที่ออกนโยบาย มาใหม่ก็ถือว่าเป็นข้อดี

-แล้วยังลงทุนในสินทรัพย์ ได้ทุกประเภท ที่นั้นก็ถือว่า เป็นข้อดีมาก เพราะจะช่วยลดปัญหาเดิมที่ LTF ที่ต้องลงทุนในหุ้นที่เป็นหลัก ของการกระจายสินทรัยพ์ อื่นที่ได้เพิ่มสภาพคล่องตัว ที่นำมาประยุกต์ ใช้ในการวางแผนทางการเงินได้อย่างหลากหลาย และสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้มากขึ้น

-ส่วนของเพดานการซื้อ นั้นไม่เกิน 30%  ของเงินที่พึ่งประเมิน การปรับอัตราส่วน ร้อยละ ตรงนั้นนั้นจะช่วย ให้ผู้คนนั้นมีรายได้น้อยยั้ยสามารถเข้าถึง การลดหย่อนภาษีนี้ได้มากขึ้น จากเดิม

-และไม่มีกำหนด การซื้อขั้นต่ำ และช่วยลดภาระเรื่องของการจ่ายเงินในช่วงตึงมือได้

ข้อเสีย ของกองทุนนี้

– Super saving fund ที่ถึงครองมายาวนานกว่า เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่นับจากวันที่ซื้อ ที่ต่างจาก LTF ที่ถือครองมา เป็นระยะเวลา 7 ปี หรือสามารถใช้ลูกเล่น ได้เหลือเพียง 5 ปีกว่า เท่านั้น จึงทำให้ผลตอบแทนของการลดหย่อนภาษีนั้นหายไปครึ่งหนึ่งโดยที่เฉลี่ยต่อปี

– ยอดเพดานสูงสุดนั้นสามารถซื้อได้ เพื่อลดหย่อนภาษีได้น้อยลง จาก 500,000 ของทาง LTF เหลือเพียง 200,000 บาท ซึ่งจะทำให้วงเงินลดหย่อนภีนั้นน้อยลง

-การคำณวนการลดหย่อนภาษี สูงสุดรวมกันระหว่าง สองกองทุนนี้ ที่ในอดีต เป็นการคำณวนแยกกัน ในการทำวงเงินลดหย่อนภาษีจะเหลือเพียงครึ่งเดียว

ที่สรุปภาพรวม Super saving fund นั้นถูกแบบออกมาให้เป็นการออม และลงทุนในระยะยาวจริงๆ เพราะระยะของกากถือนั้นยาวนานถึง 10 ปี ถ้าหากใครทีไม่ดีมีเงินเย็น และมีความตั้งในที่จะออม หรือทำหารลงทุนในระยะยาว และ Super saving fund นั้นอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะนัก เพราะเป็นเงินจมนาน  เพราะนโยบาย การลงทุน หลากหลาย และมีสิทธิประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

cr. sagame66

Related posts