TRIS RATING

TRIS RATING จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกัน300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

TRIS RATING ที่จัดอัดดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งออกโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สโกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด เมื่อในวันที่ 12 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ AA- ด้วยแนวโน้มอับดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยที่หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดนที่ ทาง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดการ อันดับเครดิตที่ระดับ AA-  TRIS RATING ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงจะสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ เป็นสำคัญ  กับประเด็นสำคัญ ที่กำหนดอันดับเครดิต…