WP ENEGY จับมือกับ Wonder food company กิจกรรม WP x Wonder Food

WP ENEGY

WP ENEGY หรือ บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ได้จับมือร่วมกับทาง Wonder food company โดยเชฟ แอนดี้ ยังเอกสกุล ที่จัดตั้งกิจกรรม WP x Wonder Food หรือ #staysafeEatDelicious เป็นการมอบอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับทางโควิด-19 ที่ทางด้าน ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้ที่เป็นบิ๊กบอส ได้มีการเผยไว้ในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม LPG จากทางแบรนด์ เวิลด์แก๊ส ที่ยังพร้อมจะเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และยังมีการของให้ร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง พร้อมมาปฏิบัติหน้าที่ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่าวงไปได้ด้วยดี   WP ENEGY ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง จากทาง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ ผู้จัดจำหน่ายแก๊สหุงต้ม ที่ได้เล็งให้เห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ที่รวมถึงว่าคนไทยทั้งประเทศทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อ จึงสานต่อความตั้งใจ ที่จะยืนหยัด และเคียงข้าง เพื่อสร้างรอยยิ้ม ให้กับคนไทย ที่ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงเป็นการร่วมมือกับ Wonder food company โดยทางเชฟแอนดี้ ยังเอกสกุล ที่เป็นเชฟไทยระดับมิชลินสตาร์ ที่จัดกิจกรรม WP x Wonder food โดยใช้ #staysafeEatDelicious ทั้งนี้ที่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก่สังคมไทย ให้ฝ่าวิกฤต Covid-19 ด้วยการทำอาหารกลางวัน ส่งมอบให้แก่ทางบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ปฏิบัตืหน้าที่ในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ให้กับ 3 โรงพยาบาล ของทางภาครัฐได้แก่…

Read More