ทีมกรุ๊ป เคาะเป้ารายได้ปี 2563 โต 10% ผลกระตุ้นภาครัฐเศรษฐกิจเข้าต่อเนื่อง

ทีมกรุ๊ป

ทีมกรุ๊ป (TEAMG) หรือ บริษัท ทีม คอนซัลคติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย อภิชาต สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการเปิดเผยว่า ในปี 2563 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,846.27 ล้านบาท เนื่องจากที่บริษัทมีการควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของการช่วยสนับสนุนให้อัตราของการทำกำไรของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ทีมกรุ๊ป (TEAMG) กับแผนการทางธุรกิจปี 2563 ของการวาเป้าหมาย ของปี 2563 ที่จะเติบโตขึ้นอีก 10% ที่มีการตุนแบ็กล็อกในมือ มูลค่า 3,800 ล้านบาท โดยพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในเรื่องของการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันที่ ทางบริษัทยังมีมูลค่าของงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 3,800 ล้านบาท โดยที่มีการทยอยรับรู้ถึงรายได้ อย่างต่อเนื่อง ที่ทั้งนี้บริษัทยังมีการรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ อีกมากมาย อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ เช่นการควบคุมงาน กาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า ชานเมืองสายสีแดง งานบริหารโครงการ และการควบคุมการก่อสร้างงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู งานออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟใต้ดิน สายสีส้มตะวันออก งานบริหารและการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟสายคู่สายเหนือช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ งานควบคุมงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2 ซึ่งเป็นส่วนของเมกาโปรเจกต์ อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการรอคอยระหว่างการรรับรู้รายได้ จากงานโปรเจกต์ ของโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ได้แก่โครงการของการสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการนโยบาย เขตพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ อู่ตะเภาตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหาร และการกำกับสัญญาโครงการของการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ในงานการบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ในขณะเดียวกันของปี 2563 ที่บริษัทมีการลงนามสัญญา ได้แก่ การควบคุมงานก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ประกอบกับพระราชบัญญัติ ของงบประมาณปี…

Read More

TEAMG เซ็นงานใหม่เป็นที่ปรึกษา สกพอ. สัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ปี 63

TEAMG

TEAMG โชว์งานใหม่ ลุยงานลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา สกพอ. เพื่อบริหาร และกำกับสัญญาโครงสร้างการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำงบประมาณ ของปี 2563 TEAMG  หรือ บริษัท คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้ลงนามเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหารและการกำกับสัญญากการทำโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ของปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และที่ผ่านมา ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 300 วัน ที่นับจากวันเริ่มงาน ทั้งนี้การลงนามในครั้งนี้ ทางบริษัทจะให้การสนับสนุน สกพอ. และกองทัพเรือในการบริหารการจัดการโครงการ ติดตาม กำกับ และการเสนอแนะแนวทางในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมการลงทุนโครงการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการบริหารโครงการในเขตพื้นที่เขตการส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก โดยที่ประกอบด้วย โครงการสร้างศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO โครงการสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 โครงการพัฒนาสาธณูปโภค กลางในสนามบิน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลลากรด้านการบินและอวกาศ โครงการสร้างหอบังคับการบิน รวมทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทีเชื่อมโยงกับการพัฒนาสนามบินอูตะเภา ซึ่งการที่บริษัทได้รับงานเป็นที่ปรึกษาการสนับสนุนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดี และในช่วงสิ้นปี 2562 ทางบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับงานอื่นเพิ่ม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือ Backlog มีการเติมโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งยังจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตังไว้อีก CR. UFABET168

Read More