SME D Bank เผยลูกค้าได้ผลกระทบ Covid-19 เข้ามาตรการ พัก-ขยาย-เติม

SME D Bank

SME D Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ทาง ธพว. ทำงานเชิงรุก โดยการลงพื้นที่ ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่เผยถึงประสบปัญหามาแล้วมากกว่า 1หมื่นราย ที่ระบุเร่งพาเข้ามาตรการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อบรรเทาความเดือร้อนของการ ลดภาวะ ค่าใช้จ่าย เพิ่มกับสภาพคล่อง กับการประคองธุรกิจให้ก้าวผ่านภาวะฉุกเฉินได้อย่างเข้มแข็ง SME D Bank หรือ ธพว. นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยที่ ธพว. ได้ทำงานในเชิงรุก โดยการส่งพนักงานสาขาทั่วโลกสำรวจข้อมูลของผลกระทบการดูแลลุฏค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อการลงพื้นที่การเข้าเยี่ยมกิจการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ที่รวมถึงการส่งจดหมายแนะนำและเชิญชวนเข้าสู่มาตราการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อช่วยเหลือการบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความกังวลให้กับทางลูดค้า ธพว. จำนวนกว่า 11,894 ราย หรือคิดภาระหน้าที่ กว่า 20,469 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ที่นอกจากนั้น เบื้องต้นที่ลูดค้ามีความต้องการ ขอวงเงินสินเชื้อใหม่ เพื่อที่จะใช้ในการลงทุนหนุมเวียน เสริมสภาพคล่อง ประมาณ 565 ล้านบาท ทั้งนี้ ธพว. ที่เร่งพาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่มาตรา พัก-ขยาย-เติม มาอย่างต่อเนื่อง ที่กำหนดว่าต้องคลีคลายปัญหา ของลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ ให้เรียบร้อยภายในช่วงเดือนมีนาคม 2563 นี้ ซึ่งในความช่วยเหลือ ธพว. นี้ ได้คลอบคลุมไปทั้งธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ภัตาคาร ธุรกิจนำเที่ยว ร้านขายของฝาก ที่ระลึก ฯลฯ…

Read More