Great depression : ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างไร

Great depression

Great depression ภาวะของการตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นเมื่อ ตลาดหุ้นวอลสตรีทของทาง สหรัฐอเมริกา ที่ถล่มลงเมื่อเดือน ตุลาคม ในปี ค.ศ. 1929 และผลให้กับทางนักลงทุน นับล้านที่หายไป กับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค และนักลงทุนน้อยลงอย่างมาก ที่เศรษฐกิจอเมริกาตำต่ำลง เป็นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ค.ศ. 1939 กับประชาชนทั้งในเมืองและในชนบท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนชั้นใด ล้วนได้รับผลกระทบ ที่ประชาชนชาวอเมริกานั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีเพื่อความอยู่รอดด้วย เช่นเดียวกับที่เคยปรับตัวแล้ว ในช่วงตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 1917 Great depression กับหลังยุด twenty เกิดขึ้นหลังยุค twenty ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่มีความรุ่งเรืองอย่างมากในช่วง ปี ค.ศ. 1920 แต่เมื่อเหตุการณ์ของทางตลาดหลักทรัพ์ล่มจำนวนคนว่างงานมากถึง จำนวน 14 ล้านคน ในปี ค.ศ. 1933 ที่ว่าว่างงายส่งผลให้หลายครอบครัวนั้นต้องสูญเสียรายได้อย่างกระทันหัน ขาดเงินผ่อนบ้านและถูกยึดทรัพย์สถานการณ์ในพื้นที่ชนลท ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นเมื่อเกิดพายุฝุ่นดินถล่มที่มิดเวสต์ ของชาวไร่ชาวนาที่ต้องอพยพ ให้เข้าเมืองเมื่อหาเงินทำงาน ที่ค่าแรงตกต่ำลง และประชาชนก็ประสบกับภาวะขาดสารอาหาร ที่มีผู้คนจำนานกว่า 2 ล้านคนที่ออกเร่ร่อนนเพื่อหางานทำ และจำนวนของคนที่ฆ่าตัวตาย ในปี 1932 ก็มีมากถึง ร้อยละ 21.3 ของจำนวนประชากร จำนวน 1 แสนคน ด้วยท่ามกลางของวิกฤติ เศรษฐกิจตกต่ำ ที่เลวร้ายที่สุด ที่คำกล่าวของประธานาธิบดี คูลิดจ์ “ที่ว่ากินให้เกลี้ยง ใส่จนกว่าจะใส่ไม่ได้ ทำให้มันได้ใช้ หรือทำให้ได้โดยไม่ต้องใช้มัน” ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง กับคำกล่าวนี้ ที่มาจากภาวะ ของเศรษฐกิจในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ทางกองทัพต้องตุนเสบียงและเกณฑ์ให้ผู้ชายไปออกรบ และส่วนของทางอุตสาหกรรมเกษตรได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งที่ขาดแคลนของส่วนผลผลิตและโรงงาน ที่ชาวอเมริกัน นั้นจึงเริ่มลดการบริโภคโดยการให้งดเนื้อสัตว์ ในวันจันทร์…

Read More