Dubai ทำไมถึงก้าวมายิ่งใหญ่ในเวทีโลก

Dubai

Dubai ไม่เป็นเพียงแต่เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังมีประชากรจำนวนหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แต่ยังเป็นรัฐที่มีความเจริญสูงที่สุด ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นนการขนส่ง ที่ได้รับการใช้บริการมากที่สุดใน ส่วนของภาคตะวันออกกลาง และมีพื้นที่สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกกลาง ที่สำคัญยังมีโรงแรมสุดหรูหราที่สุดในโลก Dubai ไม่ใช่ทองคำในแท่นขุดเจาะ ผู้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าดูไบนั่นร่ำรวยจากการครอบครองน้ำมันดิบ ทั้งที่น้ำมันดิบดูไบนั้น มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของการผลิตภัณฑ์ ของมวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของการพัฒนาทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ที่เป็นการส่งผลให้กับการพัฒนาของดูไบ จากหมู่บ้านชาวประมงริมอ่าวเปอร์เซีย นั่นกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดินแดนไข่มุกกลางทะเลทราย ใน ช่วงปี ค.ศ. 1770 -ปลายปี ค.ศ 1930 ในช่วงนี้ที่ยังไม่ได้มีการค้นพบน้ำมันดิบ และธุรกิจหลักของดูไบเป็น ไข่มุก ที่ต่อมา เมื่อธุรกิจไข่มุกเริ่มซบเซา ที่ชาวเมืองดูไบเริ่มประสบกับปัญหา ความอดอยากจึงทำการอพยพ ไปอยู่ที่เมืองอื่น จนกระทั่งปี ค.ศ. 1958 ที่ทาง Sheikh Rashid saeed Al Maktoum ที่เป็นผู้นำของทางดูไบ ได้ทำการกู้เงินมากว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นเมืองของดูไบ จึงเริ่มต้นขึ้น การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ การสร้างสนามบินแห่งแรก จนสำเร็จในช่วงปี ค.ศ. 1960 และต่อมาในปี ค.ศ. 1966 ทางดูไบก็ได้เริ่มค้นพบในส่วนของน้ำมันดิบ และเงินในส่วนของการส่งออกน้ำมันดิบก็ถูกนำมาเพื่อการใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนั้นเริ่มแข็งแรง ดูไบเองก็เริ่มทำการวางแผนดึงดูด นักลงทุนมากขึ้นด้วยการเปิดเขตการค้าที่เสรีแห่งแรก ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ได้แก่ jebel Air Free Zone หรือจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Jafza ที่จากนั้นในปีค.ศ. 1990 จึงเปิดเขตของ ดูไบ มีเดีย ซิตี้ และ ดูไบ อินเทอร์เน็ต…

Read More