TOP company คาดว่าโครงการ CFP ขยายกำลังการกลั่นเสร็จปี 66

TOP company

TOP company หรือ บมจ. ไทยออยล์ โดยนาย วิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการเปิดดเผยว่า โครงการพลังงานสะอาด หรือ CFP ที่มีมูลค่าของการลงทุน 4.8 พันล้านเหรียญ สหรัฐ ซึ่งเป็นเป็นการปรับปรุงและขยายกำลังของการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ของการกลั่นน้ำมันดิบมากยิ่งขึ้น จากเดิม 2.75 แสนบาเรลต่อวัน ให้เป็น 4 แสนบาร์เรลต่อวัน ที่จะแล้วเสร็จในช่วง ไตรมาส 1/66 ที่คาดว่าจะสร้างกำไรขั้นต้นของกลุ่ม GIM ที่ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น 4 เหรียญ/บาร์เรล ในขณะที่ต้องมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี  ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย EBITDA ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/ปี TOP company ได้กล่าว วันที่ 5 มีนาคม 63 ทางบริษัทจัดพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารการควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ในโครงการ CFP ที่ในปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วราว 31% และอยู่ในระหว่างของการออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่และการวางรากฐาน เพื่อการรับงานติดตั้งโครงสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยโครงการ CFP จะทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มขึ้น 45% และช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ หรือโอเลฟินส์ รวมถึงลดต้นทุนการกลั่นน้ำมันจากการเลือกใช้น้ำมันดิบชนิดหนัก (heavy crude) ซึ่งมีราคาต่ำได้ในสัดส่วน 45-50% จากปัจจุบันที่ใช้น้ำมันดิบชนิดเบาที่มีราคาสูงเกือบทั้งหมด โดยที่นายวิรัตน์ กล่าวอีกว่า การลงทุนโครงการ CFP จะใช้เงินมากสุดในปีนี้ที่ราว 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปีที่แล้วใช้ไปประมาณ 800 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างโครงการมากนัก โดยเฉพาะในส่วนการนำเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่ส่วนใหญ่จะมาจากไทย จีน และฟิลิปปินส์ ซึ่งขณะนี้ซัพพลายเออร์ยังยืนยันส่งของตามกำหนดที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงครึ่งหลังปีนี้…

Read More