KBANK ร่วมมือ ThaiBMA ที่ออกหุ้นกู้ 17 ล้านยูโร ขายปลดล็อกเชน

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA

KBANK ร่วมมือ ThaiBMA โดยทางนายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาสุโส ของธนาคารกสิกร ที่ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ทางธนาคารกสิกรไทย นั้นได้ร่วม กับสมาคมตราสารหรี้ไทย ที่ได้ดำเนินการเสนอขาย และหุ้นกู้สกุล เงินยูโร ที่ให้ทางผู้ลงทุนของทุนสถาบันในประเทศ ที่ผ่านทางเทคโนโลยี distributed ledger tecnology or DLT  หรือ บล็อกเชน Blockchain ที่อยู่ภายใต้ของโครงการทดสอบที่มีการพัฒนา ของนวัฒกรรมดพื่อการสนับสนุนการให้บริการ ในส่วนตลากทุน KBANK ร่วมมือ ThaiBMA ที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้สกุลต่างประเทศ ซึ่งทางธนาคารกสิกรไทย ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ แห่งแรกของไทย ที่ทำการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ผ่านทางโครงการของทดสอบ และการพัฒนา นวัตกรรมธุรกรรมครั้งนี้ โดยที่หุ้นกู้สกุลเงินยูโร ที่ออกไปในครั้ง เป็นหุ้นกู้ชนิดที่ระบุชื่อ ประเภทที่ได้ได้ด้อยประสิทธิ ที่ไม่มีกัน และไม่มีประกัน และยังไม่มีผู้ที่ถือหุ้นกู้แทน ในมูลค่าของการเสนอขาย ทั้งสิ้นกว่า 17ล้านยูโร ที่แบ่งออกเป็น  17,000  หน่วย ที่มีอายุของหุ้นกูในระยะเวลา 3 เดือน ด้วยัตราดดอกเบี้น อยู่ที่ 0.52% ต่อปี และยังได้รับในส่วนของความน่าเชื่อถือ ในระดับสูงที่สุด หรือ F1+(tha) ในส่วนของการออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโณ ที่มีมูลค่ากว่า 17 ล้านยูโร ในครั้งนี้นั้น อยู่ภายใต้โครงการหุ้นกูธนาคารกสิกรไทย ที่วงเงิน ไม่เกินว่า 30,000 ล้านบาทที่ทางสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ที่ได้รับการอนุญาต ให้ทางธนาคารนั้น สามารถทำการซื้อขายหุ้นกู ้ ได้ภายใต้โครงการ mediun term note ได้ภายใน ช่วงเวลาระยะ 2 ปีที่ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทางธนาคาร ที่เหมาะ…

Read More

KBANK ค่าธรรมเนียมจากประกัน-กองทุนรวม ผลกระทบธุรกรรมผ่านดิจิทัล

KBANK

KBANK ธนาคารกสิกรไทย นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดเผยว่า การที่ลูกค้าหันไปทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับธนาคารก็เดินหน้าผลักดันการทำธุรกรรมผ่านทางระบบนั้น ก็ส่งผลต่อการกดดันต่อรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2563 ที่อาจจะยังติดลบราวๆ 5-17% แต่ทางธนาคารก็พยายามทำให้รายได้ค่าธรรมเนียม กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้ ผ่านการปรับกลยุทธ์ของธนาคารที่หันไปเจาะกลุ่มของลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลาง โดยที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การโอนเงินอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ KBANK ด้านการลงทุนกองทุนรวม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เป็นทางเลือกและการเจาะกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลาง ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน อาจจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่รายได้ระดับบน หรือผู้ที่มีรายได้สูงเป็นหลัก  ที่จะทำให้ธนาคารเห็นถึงโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้ไปขยายยังกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง เพื่อให้เข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมาก ซึ่งมองว่าอาจจะช่วยทำให้รายได้ของ ค่าธรรมเนียมของธนาคารฟื้นคืนกลับมาได้ ซึ่งในปัจจุบันทางธนาคารได้เปิดให้บริการในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนกองทุนรวม ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท และผลิตภัณฑ์ประกันที่เป็นอีกทางเลือกที่จะ เจาะกลุ่มลูกค้าในระดับกลางและระดับล่างมาขึ้น และการเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใกหม่ที่นิยมบริการช่องทางการเงินผ่านทางออนไลน์ และมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ธนาคารเข้าถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น และจะทำให้มีลูกค้าที่หลากหลาย และจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันรายได้ของค่าธรรมเนียม ของธนาคารให้ฟื้นกลับมาได้ใน 2-3 ปีจากนี้ ส่วนสินเชื่อรวมของธนาคารในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตอีก 5% ซึ่งก็เป็นกรอบล่างของธนาคาร ที่ตั้งไว้ว่าจะโต 5-7% จากปัจจัยกดดัน ของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีการชะลอตัว กับสงครามทางการค้า ค่าเงินที่แข็งค่า ที่กระทบต่อภาคส่งออก ความมั่นในในเรื่องของการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามธนาคารก็ยังคงเดินหน้าที่ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานของธนาคารที่ยังคง ท้าทายอยู่อย่างมาก ซึ่งปีหน้าธนาคารได้ตั้งเป้าสินเชื่อที่โตขึ้นไปถึง 4-6% CR. UFABET

Read More