TWPC ซื้อกิจการ ATP ถือหุ้น 99.50% คาดเป้าหมายกำไร 1 หมื่นลบ.

TWPC

TWPC นำทีมโดยบริษัทย่อย ทำการซื้อ ATP ซึ่งเป็นผ็ถือหุ้นใหญ่ใน เวียดนาม แทปโอป้า ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง ในเวียดนาม โดยที่ หุ้นโดยรวม ทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 99.50% ที่หวังส่วนของรายได้และกำไร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่จะเพิ่มมูลค่า High Value-Added ที่เติบโตไปอย่าวแข็งแกร่ง ที่ตั้งเป้าไว้ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมทั้งยังรักษาตำแหน่งผู้นำ ของทางด้านเอเชีย ของธุรกิจมันสำปะหลัง TWPC หรือ บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน) โดย นาย โฮ ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ แป้งมันสำปะหลัง และเป็นผู้นำทางการตลาด โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด และวุ้นเส้นแห้ง ในประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัท ไทยวา (6) จำกัด หรือ TW6  จากผู้ที่ถือหุ้น ATP จำนวน 18 ราย นั้นเพิ่มอีก เป็นจำนวน 973,000 หุ้น ที่คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของ ATP ในราคา ของการซื้อขาย รวมทั้งสิ้น 49.60 ล้านบาท ที่ยังมีการคาดการณ์ ว่าธุรกรรมของการซื้อหุ้น ATP นี้จะเสร็จสิ้นภายในช่วง ไตรมาสแรกของปี 2563 ที่จะส่งผลทำให้ทาง TWPC นั้นมีสัดส่วนทางการถือหุ้นทั้งในทางตรงและ ทั้งในทางอ้อม รวมเป็น 99.50 ในทางตรง ATP ที่เป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง TW6…

Read More