ฟิทช์ เรตติ้งส์ ให้อันดับแก่หุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำของ บ.ไทยโอริกซ์ลีสซี่งที่ ‘AAA(tha)’

ฟิทช์ เรตติ้งส์

ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้มีการประกาศให้อันดับแก่เครดิตภายในประเทศ ในระยะยาว (National Long-Term Rating) ให้แก้หุ้นกู้ ที่มีผู้ค้ำประกันของบริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด หรือ TOLC ที่มูลค่า 1.0 พัน ล้านบาท และครบกำหนดของการชำระ ในปี 2565 ที่ ‘AAA(tha)’ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหุ้นผู้ค้ำประกันดังกล่าวนั้น มีแนวโน้ม ถึงอันดับเครดิต ที่มีเสถียรภาพ การประกาศอับดับครั้งนี่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้รับเอกสาฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อมูลที่ตรงตามที่ได้รับไว้ก่อนหน้านี้ อันดับของเครดิตของภายในประเทสของหุ้นกู้ดังกล่าวนั้น ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิต ที่มีการคาดไว้ว่า จะให้ (Expected rating) ที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ปัจจัยการสนับสนุนอับดับเครดิต เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อ อันดับของเครดิตในอนาคตได้ อันดับเครดิตภายในประเทศนั้นเป็นระยะยาวของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกันของทาง TOLC ที่สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการค้ำประกัน ในลักษณะ ที่ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ ORIX Corporation จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ORIX;A-‘ /แนวโน้มของอันดับเครดิตที่มีความเสถียรภาพ ทั้งนี้อับดับของเครดิตสากลกสุดเงินของต่างประเทศในระยะยาว Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating ของORIX ที่ ‘A- ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในต่างประเทศระยะยาว ของประเทศไทย Long-term Local Currency Issuer Default rating ที่ ‘BBB+’ / แนวโน้มของอันดับเครดิตที่ ไปในทางบวก และสอดคล้องกับเครดิตในประเทศไทยที่ ‘AAA(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของประเทศไทย สำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศไทย สำหรับรายละเอียด ที่ข้อมูลเพิ่มเติมของหุ้นกู้ที่มีผู้ค้ำประกัน ของ TOLC…

Read More