เกี่ยวกับ Forex

เกี่ยวกับ Forex – เป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับ ข้อมูลการเทรด ความรู้ และวิธีการ ทำความเข้าใจ ในการเรียนรู้การเทรด วิธีการเลือก โบรกเกอร์ ที่มีความน่าเช่ือถือ และบทเรียนต่างๆ มาเพื่อเป็น แนวทางอีก หรือตัวช่วยอีกทาง แต่ ข้อมูลส่วนตรงนี้ เป็นเพียงแค่แนวทาง ของการศึกษาเพียงเท่านั่น ไม่สามารถ ยึดหลักได้ตายตัว