ข่าวการเงิน

ข่าวการเงิน – ข่าวความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของสกุลเงินต่างๆ ว่าสกุลเงินของประเทศไหน มีความผันผวน หรือเคลื่อนไหวยังไง แนวโน้มและการรับมือ เกิดจากการวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทาง