UAW union เรียกร้องให้ GM ประกันการลงคะแนนเสียง

UAW union สหภาพแรงงาน United Auto Workers (UAW) กดดัน General Motors (NYSE: GM ) และเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกในวันศุกร์ (7 ม.ค.) เพื่อเพิ่มความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าคนงานในโรงงานรถกระบะในภาคกลางของเม็กซิโกสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระในเดือนหน้า เลือกสหภาพใหม่

UAW union เรียกร้องให้ GM ประกันการลงคะแนนเสียงของคนงานที่เป็นธรรมในเม็กซิโก

การเลือกตั้งครั้งนี้จะอนุญาตให้คนงานราว 7,000 คนในโรงงานในเมืองซีเลาเลือกสหภาพแรงงานใหม่ 4 สหภาพตามการปฏิรูปแรงงานในเม็กซิโกที่มุ่งประกันเสรีภาพในการสมาคม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐฯ และแคนาดา

การลงคะแนนเสียงในสัญญาร่วมในปีที่แล้วเริ่มเสียหายจากสิ่งไม่ปกติต่างๆ ซึ่งรวมถึงบัตรลงคะแนนที่ถูกทำลาย กระตุ้นให้รัฐบาลสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นในการร้องเรียนอย่างเป็นทางการภายใต้ข้อตกลงสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA)

ในที่สุดคนงานก็ลงมติให้เลิกสัญญา โดยเปิดประตูเพื่อเลือกสหภาพแรงงานใหม่

Ray Curry ประธาน UAW ซึ่งกลุ่มเป็นตัวแทนของคนงาน GM ของสหรัฐฯ กล่าวว่าควรส่งผู้ตรวจแรงงานไปที่ Silao ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงาน “ปราศจากการบีบบังคับและการข่มขู่” ก่อนการลงคะแนนในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์

เป็นเวลาหลายสิบปี ที่คนงานในบริษัทต่างๆ ทั่วเม็กซิโกมักเผชิญกับการข่มขู่ซึ่งผูกติดอยู่กับการลงคะแนนเสียงที่ขัดแย้งกันของสหภาพแรงงานและความพยายามในการจัดระเบียบ

คำพูดของเคอร์รีสะท้อนความกังวลที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากสหพันธ์แรงงานสหรัฐ AFL-CIO สหภาพแรงงานแคนาดา Unifor และสหภาพแรงงานโลหะอิตาลี FIOM

“เรากังวลว่าไม่มีการคุ้มครองสิทธิคนงานภายในโรงงานจีเอ็ม” AFL-CIO กล่าวในสัปดาห์นี้

จีเอ็มไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันที

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในเดือนกันยายนปิดการร้องเรียนของ GM เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงของปีที่แล้ว แต่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และสำนักงานตัวแทนการค้าของสหรัฐฯ ยังคงติดตามประเด็นนี้อยู่ รายงานของคณะกรรมการแรงงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ระบุในรายงานในสัปดาห์นี้

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

รูเล็ตออนไลน์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

เซรั่มสิว

Related posts