TWPC ซื้อกิจการ ATP ถือหุ้น 99.50% คาดเป้าหมายกำไร 1 หมื่นลบ.

TWPC

TWPC นำทีมโดยบริษัทย่อย ทำการซื้อ ATP ซึ่งเป็นผ็ถือหุ้นใหญ่ใน เวียดนาม แทปโอป้า ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง ในเวียดนาม โดยที่ หุ้นโดยรวม ทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 99.50% ที่หวังส่วนของรายได้และกำไร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่จะเพิ่มมูลค่า High Value-Added ที่เติบโตไปอย่าวแข็งแกร่ง ที่ตั้งเป้าไว้ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมทั้งยังรักษาตำแหน่งผู้นำ ของทางด้านเอเชีย ของธุรกิจมันสำปะหลัง

TWPC หรือ บริษัท ไทยวา จำกัด(มหาชน)

โดย นาย โฮ ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ซึ่งผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ แป้งมันสำปะหลัง และเป็นผู้นำทางการตลาด โดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสด และวุ้นเส้นแห้ง ในประเทศไทย ได้มีการเปิดเผยว่า บริษัท ไทยวา (6) จำกัด หรือ TW6  จากผู้ที่ถือหุ้น ATP จำนวน 18 ราย นั้นเพิ่มอีก เป็นจำนวน 973,000 หุ้น ที่คิดเป็นร้อยละ 99.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของ ATP ในราคา ของการซื้อขาย รวมทั้งสิ้น 49.60 ล้านบาท

ที่ยังมีการคาดการณ์ ว่าธุรกรรมของการซื้อหุ้น ATP นี้จะเสร็จสิ้นภายในช่วง ไตรมาสแรกของปี 2563 ที่จะส่งผลทำให้ทาง TWPC นั้นมีสัดส่วนทางการถือหุ้นทั้งในทางตรงและ ทั้งในทางอ้อม รวมเป็น 99.50 ในทางตรง ATP ที่เป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง TW6 ในสัดส่วนร้อยละ 69.50  ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ในส่วนของแผ่นการดำเนินธุรกิจในช่วงของปี 2563 ที่มีการคาดว่ารายได้ปีนี้ 10,000 ล้านบาท จากยอดขายของทุกผลิตภัณฑ์ ที่มีการเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการเติบโตในกลุ่มแป้งมันสำปะหลัง HVA จากการเพิ่มสัดส่วนที่ถือครองหุ้น ของการขยายและการผลิต

ที่นอกจากที่ ทาง บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศลาว และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มแหล่งการจัดหาวัตถุดิบ และเพิ่มการเติบโตของปริมาณของการขายไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของการพัฒนา ไบโอพลาสติก Bioplastic หรือพลาสติกที่สามาย่อยสลายได้ ที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัสดุฐานชีวภาพ Bio-Based ในแนวทางเศรษฐกิจ ที่หมุนเวียน Circular economy

ที่ทางบริษัท ได้มีการตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาทภายในอีก 2 ปี เพื่อที่จะเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ หรือการต่อยอด จากธุรกิจเดิม ของการเติบโต ของวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่พร้อมทั้งยังรักษาอัตราของกำไร ขั้นต้นให้อยู่ในอัตราที่สูง และโรงงานไฟฟ้า ในโรงงาน ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่รวมถึงการซื้อกิจการ หรือ M&A ของธุรกิจต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Bussiness ของทางบริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็น ผู้นำกิจการแป้งมันสำปะหลังและอาหารจากแป้ง ระดับ ภูมิภาคเอเชีย

CR.UFABET

Related posts