SET50 Index Futures

SET50 ภาวะตลาดอนุพันธ์ แกว่ง Sideway รับบ้างกรณีศาลชี้ร่าง พ.ร.บ. ปี 63

SET50 Index Futures ในวันนี้ โดยนาย ศราวุธ เตโชวลิต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ได้มีการกล่าวถึงการซื้อขาย SET50 Index Futures ที่ภาพรวมของวันนี้ ยังแกว่ง Sideway แม้ว่าจะยังมีความผันผวนในบางช่วงที่รอการการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญต่อ การร่าง พ.ร.บ. ที่เป็นรายการจ่ายประจำ ในช่วงงบประมาณของปี 2563 แต่เมื่อที่มีคำวินิจฉัยออกมาอย่างเป็นทางการ โดยที่มีการให้ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ดำเนินที่ถูกต้องตามขั้นตอน ที่ต้องมีการพิจารณาร่างจดหมายดังกล่าวขึ้นมา เพื่อเป็นเฉพาะทางในวาระที่2 และวาระที่3 จากการที่มี ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ในการโหวตเป็นการกระทำ ที่แสดงออกถึงการไม่สุจริตนั้นตลาดก็ไม่ได้ตอบรับอะไรมากนัก เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นไป ในทิศทางที่ทางการตลาดนั้นมีการคาดการณ์อยู่แล้ว ทั้งนี้ ตลาดยังมีการตอบรับของการคาดการณ์…