หัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซีย: HMC เป็นผู้เม็ดพลาสติก (PP)

หัวหน้าในธุรกิจ PP

หัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์: HMC เป็นผู้สร้างเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและก็รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่โดยประมาณจำนวนร้อยละ 33 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังเป็นเยี่ยมในหัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์ โดยกำลังในการผลิต PP ของบริษัทฯ จะมากขึ้นเป็นราว 1.1 ล้านตันต่อปีในปี 2565 ภายหลังจาก PP line 4 เสร็จ ซึ่งจะก่อให้บริษัทฯ เป็นผู้สร้าง PP รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นอกนั้น สถานะทางการตลาดของบริษัทฯ ยังได้รับสาเหตุเสริมจากการที่บริษัทฯ เน้นในสินค้าที่มีความต่างรวมทั้งมีลักษณะส่วนตัว รวมทั้งการสร้างวัตถุดิบเองเล็กน้อย โดยบริษัทฯมีการผลิตโพรพิลีนจากโรงงาน Propane Dehydrogenation (PDH) หัวหน้าในธุรกิจ PP การกำหนดชั้นเครดิตโดยสรุป HMC มีสถานะทางธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันรวมทั้งปิโตรเลียมขั้นปลาย และก็ปิโตรเคมีในประเทศไทยที่ฟิทช์จัดลำดับเครดิต ในขณะสถานะด้านการเงินที่ก็อยู่ในระดับปานกลาง ฟิทช์เห็นว่า HMC มีสถานะทางธุรกิจดียิ่งกว่าบริษัทในกรุ๊ปผู้สร้างโพลิเมอร์แล้วก็พลาสติกซึ่งเป็นต้นว่า บริษัท โพลีเพล็กซ์ (เมืองไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL ซึ่งมีชั้นเครดิตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ รวมทั้ง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กลุ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ซึ่งมีชั้นเครดิตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ อยู่น้อย ฟิทช์มั่นใจว่าการเป็นหัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์ ช่วยตัดทอนการที่บริษัทมีการกระจายตัวทางธุรกิจตามภูมิภาคที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ PTL แล้วก็ความมากมายของธุรกิจของลูกค้าที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ EPG อย่างไรก็ดี HMC มีอัตราส่วนหนี้ที่สูงกว่า ซึ่งทำให้ชั้นเครดิตเพียงลำพังของ HMC อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่า PTL รวมทั้ง EPG ข้อสมมติที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้เพื่อสำหรับการคาดการณ์: รายได้ลดน้อยลงโดยประมาณจำนวนร้อยละ…

Read More