NokAir รับเครื่องบินใหม่อีก 2 ลำ ในเดือน ธ.ค. พร้อมให้บริการโดยสาร

NokAir

NokAir   หรือ บมจ.สายการบินนกแอร์ นาย วุฒิภูมิ จุฬากูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี่ทางสายการบินของนกแอร์ ได้รับเครื่องบินเข้ามาเพิ่มเป็นจำนวน 2 ลำ โดยเป็นเครื่องบิน Boeing รุ่น 737-800 ซึ่งเป็นลำแรกที่ได้มรการรับเข้ามาในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งในขณะที่ลำที่ 2 ได้เข้ามาในวันที่ 7 ธันวาคม 62 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งเริ่มให้บริการ เครื่องบินทั้ง2ลำนี้เรียบร้อย ในช่วงเที่ยวบิน แบบเช่าเหมาลำ ที่เส้น ทางบินที่ไปประเทศจีน และจะใช้ 2 ลำนี้ จะมีการให้บริการในช่วงของเดือน ธันวาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2563 NokAir   ที่ได้มีการรับเครื่องบินเข้ามา 2 ลำ อีกทั้ง ในช่วงปัจจุบัน ทางสายการของทางนกแอร์ ที่โดยรวมแล้วมีจำนวนทั้งหมด 24 ลำ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ช่วงของ ไฮซี่ซั่น ของทางสายธุรกิจ ในสายการบินในประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมีนาคมของทุกๆ ปี และยังคงตอบโจทย์ของการขยายเส้นทางสายการบิน ที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วต่างประเทศ เพื่อการสนับสนุน ในการให้เหตุผลของการดำเนินงาน ที่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางสายการบินของนกแอร์ ที่ได้มีการนำเครื่องบินเข้ามาเพิ่ม 2 ลำ ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เพื่อการตอบรับ การบริการในช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ เท่านั้น แต่ก็ยังตอกย้ำถึงการว่าแผนการฟื้นฟูให้ดีขึ้นกว่าเดิน ที่เคยมีการกล่าวไว้ ในช่วงก่อนหน้านี้ โดยการเพิ่มสายการบิน หรือมีการขยายเส้นทาง สายการบินในต่างประเทศ ที่ส่งผลให้ทางสายการบินนกแอร์ ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น และการบริหารการจัดการที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของทางบริษัทก็ยังคงยึดหลักของการตรงต่อเวลา และในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นสิงสำคัญ เพื่อสร้างความประทับใจในทุกเรื่องเมื่อใช้บริการสายการบินของ นกแอร์  และสร้างให้ผลของการดำเนินงานนั้น มีการเจริญเติมโตไปได้อย่างต่อเนื่อง…

Read More