Hushcube

Hushcube บุกไทย ลุยจัดงานสัมมนาสินทร์ทรัพย์ดิจิทัลระดับเอเชีย

Hushcube หรือบริษัท แฮชคิวบ์ จำกัด ได้จัดงาน Asia Crypto Investment Forum (ACIF) เป็นงานสัมมนาด้านทรัพย์สินดิจิทัล ที่สุดจะยิ่งใหญ่ในระดับเอเชีย ที่โรงแรมอินเตอร์คอน กรุงเทพฯ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 62 ในเวลา 9.00-17.00 น. Hushcube หรือบริษัท แฮชคิวบ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนไทย ได้เข้าถึงการ เข้าใจถึงเทคโนโลยี บล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ถูกต้อง เพื่อการรวมถึงการที่สนับสนุนให้คนไทย นั้นได้เข้ามามีบทบาท และการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับบริษัท แฮชคิวบ์ จำกัด นาย…