GDP2019 การโตต่ำที่สุดในรอบ5ปี ของประเทศไทย

GDP2019 หรือเศรษฐกิจไทยในปี 2019 ที่หลังจาก ที่รอลุ้นกันมานาน ที่ตัวเลข GDP ที่บ่งบอกว่าถึงการเติบโตของเศรษฐกิจของไทยในปี 2019 ก็มีการออกประกาศออกกมาอย่างเป็นทางการ โดยที่ตัวเลขที่มีการเคาะออกมาโดย ทางสำนักงานสภาพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช) อยู่ที่ 2.4% ที่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี หรือตั้งแต่ 2015 เป็นต้นมา ที่การเติบโตของ GDP2019 เพียง 2.4% ของที่ประเทศไทยที่ค่อนข้าง จะแย่ที่ปิดตัวลงได้ที่ 1.6% ที่ทำให้ภาพรวมของทั้งปี ภาพรวมทาเศรษฐกิจไทย นั้นมีการเติบโตเพียง 2.4% ที่ต่ำกว่าเป้าที่สถาบันการเงินหลายแห่งที่ประมาณไว้เล็กน้อยในช่วงปลายปี แต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 นั้นมา เป้าของการเติบโตก็ลดลงมาเรื่อยๆ โดยที่ตัวเลขล่าสุด ของการสรุปเศรษฐกิจในปี 2019 ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศ ที่มีการขยายตัวเพียง 2.4% การบริโภคทางภาคเอกชน ที่มีการขยายตัว 4.5 % การอุปโภคทางภาครัฐบาล ที่มีการขยายตัว 1.4% การลงทุนของทางภาครัฐ ที่มีการขยายตัว 0.2% มูลค่าของการส่งออก ที่หด 3.2 % เนื่องจากตัวเลขข้างต้น ที่เราจะเห็นว่าภาพรวมของเศรษฐกิจปี 2019 ที่ได้รับผลกระทบจากหลายส่วนด้วยกัน ที่ฉุดภาพรวมเศรษฐกิจมากที่สุด ที่น่าจะหนีไม่พ้น ภาคการส่งออก มูลค่าการส่งออกหดตัวถึง 3.2% ปัจจัยหลักก็มาจากทั้งเรื่องค่าเงินบาทแข็งตัว  และในภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างอ่อนแอ ในขณะเดียวกัน ที่การลงทุนภาครัฐ และการอุปโภคภาครัฐบาล ก็มีการขยายตัวต่ำมาก ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเบิกจ่ายที่ล่าช้าของงบประมาณปี 2019 จากปัญหาคาราคาซังด้านการเมืองต่าง ที่ส่งผลกระทบยาวมาตั้งแต่ต้นปี   ปีหน้าจะมีความหวังกับเศรษฐกิจไทยไหม ความหวังสูงสุดน่าจะฝากไว้ที่ค่าเงินบาท ที่หลังจากแข็งตัวมาอย่างยาวนานแล้ว ปัจจุบันก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าบ้าง โดยมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้เห็นการฟื้นตัวของการส่งออก นอกจากนี้ งบประมาณภาครัฐที่เบิกจ่ายมาล่าช้าตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะได้เห็นการกลับมาใช้จ่ายในปีนี้อีกด้วย   แต่อย่าลืมเรื่องโรคระบาด COVID – 19   ถ้าหากนับประเด็นทางเศรษฐกิจในปี 2020…

Read More