Stonehenge Inter (STI) ตุน Backlog กว่า 2พันลบ. ที่รับรู้ได้ 1-2 ปี หนุนปี 63

Stonehenge Inter

Stonehenge Inter Public Company Limited (STI) โดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ปัจจุปันบริษัทมีงานในมือรอรับรู้ถึงในส่วนของรายได้ (Backlog) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ที่เป็นส่วนแบ่ง สัดส่วนของงานในมือจากทางภาคเอกชน 76% และงานทางภาครัฐ 24% ที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่งานนั้นงบประมาณอยู่ที่ 1,450 ล้าบาท ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำการสนับสนุนของการประกอบการในปี 2563 ให้โดเด่นต่อเนื่อง Stonehenge Inter Public Company Limited (STI)    ได้มีการกล่าวไว้อีกว่า ล่าสุดนี้ SPC Consortium ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท , บมจ. ที่มีโปรเจ็ค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) และทางบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี  จำกัด ได้ชนะการประกอดราคางาน การจ้างการควบคุมการก่อนสร้าง ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โซน C เป็นจำนวน 1 โครงการ ทีมีมูลค่า ของการคุมงานกว่า 520 ล้านบาท ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งจะอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของ บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธฑส.) โดยที่ได้มีการลงนามทำสัญญา การร่วมมือกันเมื่อเดือน ธันวาคม 2562 ที่ในงานครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ในฐานะ ของผู้นำกลุ่มนักธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร…

Read More