บล.ทิสโก้ เกิด 9 หุ้น รับเงินต่างชาติ ไหลเข้า ชี้ฝรั่งเข้าซื้อเก็งกำไร

บล.ทิสโก้

บล.ทิสโก้ เกิด 9 หุ้น ที่เป็นตัวเด่นที่คาดการณ์ไว้ว่ารับ ความสนใจ ในสายตาแก่นักลงทุน ต่างชาติหลังจากที่เห็นสัญญาณ ที่ว่าเม็ดเงินไหลเข้ากว่า 5 วัน ของการทำการติดต่อกัน เพื่อชี้ฝรั่งเข้ามาเก็บเพื่อเอาไว้เก็งกำไร ที่อาจจะฟื้นตัวในข่วงครึ่งปีหลัง ที่ได้รับอนิสงค์ ของการปลด Lockdown ที่ดอกเบี้ยลด สภาพคล่องสูง แต่โอกาสปรับขึ้น ของดัชนี ก็เริมน้อยลง เพราะเข้าใกล้ช่วงเป้าหมายปลาปี ที่ 1,420 จุด บล.ทิสโก้ หรือ บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โดยนาย อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ( Mr. Apichat Poobunjirkun, senior strategist , Tisco securities Co., Ltd ) ที่ได้มีการเปิดเผยว่า นับตั้งแต่  ต้นปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนี้  YTD ที่นักลงทุนของชาวต่างชาติ นั้นขายสุทธิหุ้นไทย มูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาท  แต่ที่ล่าสุดนี้ก็เริ่มเห้นสัญญาณที่ดี จากเม็ดเงินของต่างประเทศที่ไหลเข้า มาโดยนักลงทุนต่างชาติที่พลิกมาซื้อสุทธิอย่าง มีนัยสำคัญ 3 วัน ที่ติดต่อ กันตั้งแต่ วันที 29 พฤษภาคม 63 ที่เป็นมูลค่า รวมกว่า  8,900 ล้านบาท ที่นับเป็นการซื้อสุทธิ 3 วันติดต่อกัน ในครั้งแรก ในรอบระยะเวลา 5 เดือน จากการตรวจสอบเงินทุนต่างประเทศ (Foreign Funds inflow) ที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้น ในภูมิภาค ที่มีทิศทางเป็นบวกของตลาด…

Read More