ค่าธรรมเนียม

KBANK ค่าธรรมเนียมจากประกัน-กองทุนรวม ผลกระทบธุรกรรมผ่านดิจิทัล

KBANK ธนาคารกสิกรไทย นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดเผยว่า การที่ลูกค้าหันไปทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับธนาคารก็เดินหน้าผลักดันการทำธุรกรรมผ่านทางระบบนั้น ก็ส่งผลต่อการกดดันต่อรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2563 ที่อาจจะยังติดลบราวๆ 5-17% แต่ทางธนาคารก็พยายามทำให้รายได้ค่าธรรมเนียม…

You may have missed