Stonehenge Inter (STI) ตุน Backlog กว่า 2พันลบ. ที่รับรู้ได้ 1-2 ปี หนุนปี 63

Stonehenge Inter

Stonehenge Inter Public Company Limited (STI) โดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ปัจจุปันบริษัทมีงานในมือรอรับรู้ถึงในส่วนของรายได้ (Backlog) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท  ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ที่เป็นส่วนแบ่ง สัดส่วนของงานในมือจากทางภาคเอกชน 76% และงานทางภาครัฐ 24% ที่เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่งานนั้นงบประมาณอยู่ที่ 1,450 ล้าบาท ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำการสนับสนุนของการประกอบการในปี 2563 ให้โดเด่นต่อเนื่อง

Stonehenge Inter Public Company Limited (STI)   

ได้มีการกล่าวไว้อีกว่า ล่าสุดนี้ SPC Consortium ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท , บมจ. ที่มีโปรเจ็ค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) และทางบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี  จำกัด ได้ชนะการประกอดราคางาน การจ้างการควบคุมการก่อนสร้าง ที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายการพัฒนา พื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โซน C เป็นจำนวน 1 โครงการ ทีมีมูลค่า ของการคุมงานกว่า 520 ล้านบาท ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ซึ่งจะอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของ บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธฑส.) โดยที่ได้มีการลงนามทำสัญญา การร่วมมือกันเมื่อเดือน ธันวาคม 2562

ที่ในงานครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท ในฐานะ ของผู้นำกลุ่มนักธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร และได้รับควาไว้วางใจให้คุมงานโครงการใหญ่ของทางภาครัฐที่มี มูลค่าการก่อสร้างสูง ถึง 22,000 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้ามายังหน่วยงาน เช่น โครงการปรับปรุงศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 หรือ บล็อก 33 เขต พาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า terminal 21 พระราม 3 , โครงการ ก่อสร้างสำนักงานใหญ่ แห่งใหม่ของธนาคาร ยูโอบี (ไทย) , โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน Tipco Building Extension และโครงการที่มีการดำเนินงาน แบบต่อเนื่อง เช่น โครงการ One Bangkok และโครงการของ The PARQ เป็นต้น

CR. UFABET168

Related posts