SME D Bank เผยลูกค้าได้ผลกระทบ Covid-19 เข้ามาตรการ พัก-ขยาย-เติม

SME D Bank

SME D Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่ทาง ธพว. ทำงานเชิงรุก โดยการลงพื้นที่ ดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ที่เผยถึงประสบปัญหามาแล้วมากกว่า 1หมื่นราย ที่ระบุเร่งพาเข้ามาตรการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อบรรเทาความเดือร้อนของการ ลดภาวะ ค่าใช้จ่าย เพิ่มกับสภาพคล่อง กับการประคองธุรกิจให้ก้าวผ่านภาวะฉุกเฉินได้อย่างเข้มแข็ง

SME D Bank หรือ ธพว.

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย

ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 โดยที่ ธพว. ได้ทำงานในเชิงรุก โดยการส่งพนักงานสาขาทั่วโลกสำรวจข้อมูลของผลกระทบการดูแลลุฏค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อการลงพื้นที่การเข้าเยี่ยมกิจการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ที่รวมถึงการส่งจดหมายแนะนำและเชิญชวนเข้าสู่มาตราการ พัก-ขยาย-เติม เพื่อช่วยเหลือการบรรเทาความเดือดร้อน และคลายความกังวลให้กับทางลูดค้า ธพว. จำนวนกว่า 11,894 ราย หรือคิดภาระหน้าที่ กว่า 20,469 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ที่นอกจากนั้น เบื้องต้นที่ลูดค้ามีความต้องการ ขอวงเงินสินเชื้อใหม่ เพื่อที่จะใช้ในการลงทุนหนุมเวียน เสริมสภาพคล่อง ประมาณ 565 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธพว. ที่เร่งพาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่มาตรา พัก-ขยาย-เติม มาอย่างต่อเนื่อง ที่กำหนดว่าต้องคลีคลายปัญหา ของลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ ให้เรียบร้อยภายในช่วงเดือนมีนาคม 2563 นี้ ซึ่งในความช่วยเหลือ ธพว. นี้ ได้คลอบคลุมไปทั้งธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบทางตรง เป็นส่วนใหญ่ ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ภัตาคาร ธุรกิจนำเที่ยว ร้านขายของฝาก ที่ระลึก ฯลฯ และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม  เช่น ธุรกิจ Supply Chain หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบทางต้นเป็นต้น

โดยทาง ธพว. ที่อยู่ในฐานะสถาบันทางการเงิน เฉพาะกิจของรัฐ ที่พร้อมจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับทางลูกค้า ที่ทางธนาคารได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ โควิด-19 ที่ผ่านมาตรการ ของ พัก-ขยาย-เติม เพื่อให้มีลูกค้ามีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและมีสภาพคล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยรวมถึงการป้องกันการตกชั้นของลูกค้า ที่จะมาติดต่อสมัครเข้าร่วมมาตรการด้วยตนเองแล้ว ธนาคารเพิ่มความสะดวกวบาย ดดยการลงพื้นที่แนะนำและติดต่อการดูแลลูกค้า อย่างใกล้ชิด

โดยมาตรการ คำว่า พัก คือการพักชำระเงินต้น สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง นานสูงสุด 12 เดือน และผู้ที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมนานสุด 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้และให้มีสภาพคล่องมากขึ้น

ถัดมา มาตรการ คำว่า ขยาย คือ ระยะเวลาการชำระหนี้สิน ให้สอดคล้องกับทางสถานการณ์ทางเศรษกิจ ของธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย. ค้ำประกับเดิม ที่ทำหน้าที่เป็นหลักช่วยค้ำประกัน ออกไปอีก 5 ปี โดยลูกค้า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

และสุดท้ายมาตรการ คำว่า เติม คือ ทุนดอกเบี้ยที่ถูกเสริมในสภาพคล่อง เพื่อให้ลูกค้ามีเงินทุนในการหมุนเวียนในธุรกิจ ที่คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ในช่วง 3ปี แรก ในวงเงิน 5 แสนบาทต่อรายระยะเวลา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

โดยทางด้านนายภูปกรณ์ พริ้งทองฟู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ ทู แบ๊กส์ จำกัด ผู้ประกอบการของธุรกิจรับจ้างทำของ จัดทำสินค้าพรีเมี่ยม ที่กล่าวว่า ทางบริษัท ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 ที่ส่งผลให้ต่อยอดคำสั่งซื้อสินค้าลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ที่ทำให้รายได้ที่เข้ามานั้นลดลงไปด้วยที่สวนทางกันกับภาระค่าใช้จ่ายของทางบริษัท ที่ยังคงมีอยู่ ดังนั้นการที่ออกมาตรการ พัก-ขยาย-เติม นั้นถือว่าเป็นเริ่มที่ดีมาก เพื่อการช่วยเหลือลูกค้าในช่วงสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน ที่ช่วยประครองให้ธุรกิจเดินหน้าเฉพาะการเติมเงินทุน ที่ให้ทางการเงินเพียงพอต่อการบริหารและจัดการ ที่ยังคงสภาพได้ต่อไป

CR. UFABET168

Related posts