PNCREIL การเสนอราคาหน่วย ทรัสต์ ที่ 32 บาท/หน่วย

PNCREIL

PNCREIL กองทรัสต์ กับการเสนอราคาหน่วย ทรัสต์ที่ราคา 32 บาทต่อหน่วย ที่เตรียมเสนอขาย ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ กองทรัสต์ อยู่ที่อัตรส่วนที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วย ทรัสต์ที่เพิ่มเติม และผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ของ GLANDRT ที่อัตราส่วน 3.0034 หน่วยทรัสต์เดิม ของ GLANDRT ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ ที่เพิ่มเติม เริ่มการเปิดจองซื้อวันที่ 13 และ 16-19 เดือนมีนาคมนี้ ที่ในระยะเวลาทั้งหมด 5 วัน ในส่วนที่ประชาชน ทั่วไปเริ่มจองซื้อได้ตั้วแต่วันที่ 20 ละ 23-24 เดือนมีนาคม โดยการระดมทุน เพื่อการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการต่ออายุสัญญา เซ็นทรับพลาซา พระราม 2 ที่การชูงบประมาณการจ่ายเงิน ที่ผู้ถือหน่วยนับจาก 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 หลังจากมีการเช้า ลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1.7369 บาทต่อหน่วย จากกรณี ที่ไม่สามารถเข้าลงทุนเพิ่มเติมได้ ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.7059 บาทต่อหน่วย โดยที่คิดเป็นประมาณการ ของอัตราเงินจ่ายถือหน่วยที่ 5.4%

PNCREIL การเสนอขาย

โดย นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท พร้อมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย โดยล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ 32.00 บาทต่อหน่วย

โดยในวันที่ 13 และ 16 – 19 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 5 วัน จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ GLANDRT จองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 20 และ 23 – 24 มีนาคม 2563 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ บล. ไทยพาณิชย์

โดย กองทรัสต์ เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ตลาดทุนมีความผันผวนอย่างมาก โดยที่ผ่านมาเห็นได้ว่า กองทรัสต์ เป็นกองทรัสต์ที่มีการเติบโตของรายได้และทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และเติบโตอย่างมั่นคง (Defensive Investment) ในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี นับตั้งแต่เป็นกอง Property Fund โดยผ่านวิกฤตต่างๆ ในอดีตมาได้เป็นอย่างดี

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิของ กองทรัสต์ และ GLANDRT และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและมีการเติบโตในระยะยาว โดย กองทรัสต์ ถือเป็นกองทรัสต์ ชั้นนำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีทรัพย์สินคุณภาพดี และเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำและตลาดทุนมีความผันผวนอย่างมาก

ทั้งนี้ ด้วยสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน จะทำให้กองทรัสต์มีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมที่ต่ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนในการ เข้าลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม โดยการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมที่มีคุณภาพและศักยภาพการเติบโต อีกทั้งมีทำเลที่ตั้งกระจายไปในหลากหลายจังหวัดนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายแหล่งรายได้ของกองทรัสต์ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 หลังจาก กองทรัสต์ เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้ว จะเท่ากับประมาณ 1.7369 บาทต่อหน่วย (อ้างอิงจากประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามสมมติฐานที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาปรับปรุงสมมติฐาน ได้แก่ จำนวนหน่วยทรัสต์และราคาหน่วยทรัสต์ที่คาดว่าจะออกและเสนอขายในครั้งนี้) ซึ่งคิดเป็นประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยที่ประมาณ 5.4% ทั้งนี้ ประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากกรณีที่ไม่มีการเข้าลงทุนเพิ่มเติมซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1.7059 บาทต่อหน่วย

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Sponsor และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ กองทรัสต์ กล่าวว่า CPN ในฐานะ Sponsor และผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ พร้อมให้การสนับสนุนการเติบโตของ กองทรัสต์ อย่างเต็มที่ โดยในการเพิ่มทุนของ กองทรัสต์ ในครั้งนี้ CPN พร้อมจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมและสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนใน กองทรัสต์ เป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

นางสาวพิรินี พริ้งศุลกะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ทางกองทรัสต์ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินคุณภาพ 6 แห่งในหลากหลายทำเลที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า 4 แห่ง และโครงการอาคารสำนักงาน 2 แห่ง พร้อมทั้งต่ออายุสัญญาโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 โดยจะชำระค่าเช่าสำหรับการต่ออายุโครงการเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ในวันที่เริ่มการเช่าในเดือนสิงหาคม 2568 โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนประมาณ 33,000 ล้านบาท จะมาจาก

  1. การเพิ่มทุนของ กองทรัสต์  โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย

และ 2) เงินกู้ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้

CR. UFABET1688

Related posts