Kasikorn ตั้งเป้าเติบโต ด้วยกลยุทธ์ Investor Focus ฝ่าวิกฤตความผันผวน

Kasikorn

Kasikorn Asset Management หรือ บลจ. กสิกรไทย นั้นตั้งเป้าในปี 2563 โดยที่ใช้กลยุทธ์ Investor Focus ที่มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพผลของการลงทุนให้กับทางผู้ลงทุนในทางภาวะของทางการตลาด ที่มีความผันผวนมาก ซึ่งมีการประกอบไปด้วย การนำเสนอกองทุนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ที่มีความไม่แน่นอน ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ ทางด้านการลงทุนที่ให้ตอบโจทย์ ของทางนักลงทุน เฉพาะกลุ่มของ คนรุ่นใหม่ และการนำพอร์ต ของการลงทุนเพื่อการตอบรับที่ดีขึ้น Kasikorn Asset Management  เปิดเผยข้อมูล โดยนาย วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จำกัด  ได้พูดถึงการดำเนินงานเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายของปี 2563 ที่ยังคงตั้งเป้าให้เป็นผู้นำทางการตลาด ในธุรกิจของกองทุนด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ขยายฐานลูกค้าใหม่ และกองทุนผ่านช่องทางดิจิตอล โดยที่มีแผนการออกกองทุนใหม่ทั้งที่เป็นกองทั่วไป และกองทุนทางเลือก อย่าง Private Equity Fund ที่รวมแล้ว 6 กองทุน ที่ครองคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำหรับ SSF กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านทางกองทุน ของนายวศิน ที่ยังมองว่ามีโอกาสการขยายตัวได้อีกมาก ถ้าเทียบกับจำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  PVD ในระบบที่มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 45ปี และมีศักยภาพ เข้าลงทุน SSF ได้ ที่คาดว่ามี 500,000 ราย ถ้าคิดเป็นจำนวนเงิน ก็ลงทุน 50,000-70,000 ล้านบาท ส่วนของการขยายฐานผ่านการเปิดบัญชี กองทุนออนไลน์ Online Opening Account ที่เราจะสามารถมองเห็นอัตราการเติบโดตของผู้ลงทุนในกลุ่มแรกของคนรุ่นใหม่ จากยอดการเปิดบัญชี ของกองทุนออนไลน์ ของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มองเห็นถึงอัตราการเติบโตของผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ได้เข้ามาเปิดบัญชี กองทุน ผ่านทาง App K PLUS และ K-My…

Read More

CPALL จัดงาน วันแห่งโอกาสดี @CP ALL2020 ผนึกพันธมิตร SME

CPALL

CPALL หรือ บมจ. ซีพี ออลล์ โดย นายบัญญติคำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ บริหาร ได้มีการเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มีการจะเตรียมงาน วันแห่งโอกาสดี @CP ALL2020 ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 63 ณ พื้นที่ 2 อาคารัฐประศาสนภักดี หรือ อาคาร B ที่ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะหลังจากที่ได้มีการจัดงานครั้งแรกในปี 62 และจัดเป็นงานสัญจรในต่างจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบ ตลาดนัดแห่งโอกาส ที่มอบโอกาสที่หลากหลายให้แก่ SME นักเรียน นักศึกษา คนหางาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกระแสตอบรับที่ดี อย่างต่อเนื่อง CPALL มีพันธมิตรหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นททาง ร้ายค้า Seven-eleven d;jk0eo;o 6,500 สาขา ที่เป็นคู่ค้าหรือ จำนวน 55% ของจำนวนสาขาทั้งหมดกว่า 11,000 สาขา ในขณะที่ทางบริษัทเจ้าของที่มีอยู่ 45% ที่นอกจากนี้ ทางสินค้าในเซเว่น สัดส่วนกว่า  10% ก็เป็นของ ซีพี บริษัทในกลุ่ม ซีพีแอลล์ และ ซีพี นั้นผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ อีกกว่า 20,000 รายการ ที่ผลิตมาขายในร้านค้าเซเว่นฯ และ 24 ช้อปปิ้ง ที่มุ่งเน้นสินค้าเกษตรกรด้วย ซึ่งมีเกษตรนำสินค้าเข้ามาขาย ผ่านทางกลุ่มสหกรณ์ ที่ในปีนี้ จะมีพันธมิตรจากทางทุกภาคส่วนร่วมที่ออกบูธกว่า 300 บูธ ในพื้นที่ราวๆ กว่าหมื่นตารางเมตร กับทางผู้ประกอบการ SME นำสืนค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าภาคการเกษตรต่างๆ นำมาเพื่อการจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษมากมาย ที่มีหน่วยงานทางภาครัฐ…

Read More

ANAN มองการตลาดอสังฯ กระตุ้นทางภาครัฐ-คลาเกณฑ์ LTV ดอกเบี้ยต่ำ

ANAN

ANAN หรือ บมจ. อนันดา ดีเวลวอปเม้นท์ โดย นาย ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ที่มีการกล่าวว่า ในเรื่องของแนวโน้มอลังหาริมทรัพย์ ในไทย ช่วงปีนี้ นั้นมีทิศทางที่จะมีการฟื้นตัวของการชะลอตัว ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เมื่อปลายปีที่แล้วนั้น ทางรัฐบาล อนุมัติโครงการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ที่เพิ่มเติมในส่วนของ โครงการ บ้านดีมีดาวน์ รวมมาถึงเมื่อเร็วๆนี้ ที่ได้ผ่อนคลาย ตามมาตราการควบคุมของสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย Loan to Value : LTV โดยที่บ้านหลังแรกนั้น ที่ไม่ต้องมีการวางเงินดาวน์ และสามารถกู้เพิ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้ 10% ส่วนบ้านหลังที่ 2 หากว่ามีการผ่อนบ้านหลังแรกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ก็สามารถวางเวินดาวน์ เพียง 10 % ANAN กับการประกาศ พระราชกฤษฎี ของการลดหย่อยภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับ อสังหาริมทรัพย์ ที่รอการขาย ที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด โดยที่มีการกล่าวอีกว่า มาตรการของภาครัฐ เรื่องบ้านดีมีดาวน์ ที่อนันดา มีสัดส่วนของมูลค่าบ้าน ที่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท เป็นจำนวนมูลค่ากว่า 6,000 ล้านนบาท ที่คาดไว้ว่าจะได้รับประโยชน์ จากมาตราการ และ จะเริ่มส่งผลบวกในช่วงต้นปี 2563 ที่นอกจากนั้นด้านอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ยังเป็นผลดีต่อภาพรวม ของทางอสังหาริมทรัพย์ และปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของ ส่วนรถไฟฟ้า สายต่างๆ ที่จะทยอยเปิดเพิ่มจาก 109 สถานี เป็น 133 สถานี ในปี 2563 ซึ่งจะเป็นผลที่ดี…

Read More

Siam Commercial of Thailand การปันผล LTF 3 กองรวด มูลค่ากว่า 222 ลบ.

Siam Commercial

Siam Commercial of Thailand (SCB) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดย นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ได้มีการเปิดเผยว่า ได้มีการเตรียมจ่ายเงินปันผลของ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF จำนวน 3 กองทุน ที่ทั้งสามกองทุนนี้มี ผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 –วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ Siam Commercial of Thailand กองทุนประกอบไปด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) ในอัตรา ของ 0.1000 บาท/หน่วย ซึ่งจ่ายปันผลครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่24 ที่รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 5.2250 บาทต่อหน่วย โดยที่กองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีมีนโยบาย หรือการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ยในปี ของบัญชีที่ไม่น้อย ร้อยละ 65 และไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์ ของกองทุนรวม กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4) ในอัตรา 0.1000 บาทต่อหน่วย โดยการกระจ่ายปันผล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ที่รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 3.2200 บาทต่อหน่วย มีนโยบาน ที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียน ในการตลาดหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดี มั่นคง ที่มีแนวโน้ม เจริญของการเติมโตสูงที่ไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่า ทรัพย์สินกองทุนรวม และนโยบายของต่างประเทศไม่เกินกว่า 35% ของมูลค่ากองทุนรวม และกองทุนพาณิชย์ ระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLT)  ในอัตรา 0.1400 บาทต่อวัน ซึ่งในการจ่ายปันผลของครั้งนี้ นั้นนับเป็นครั้งที่…

Read More

ภาวะตลาดนิวยอร์ก ดาวโจนส์ ปิดบวกที่ 50.46 จุด กับผล เศรษฐกิจแข็งแกร่ง

ภาวะตลาดนิวยอร์ก

ภาวะตลาดนิวยอร์ก ดัชนีดาวโจนส์ , S&P 500 และ Nasdaq ที่ติดบวกทำนิวไฮอีกครั้งเมื่อคืน วันที่ 17 มกราคม 2563 โดยที่ได้แรงหนุน จากที่มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่แข็งแกร่ง ของทางสหรัฐและจีน ที่รวมถึงผลของการประกอบการที่สดใส ของทางบริษัทที่จดทะเบียน ในสหรัฐ ก่อนที่ ตลาดจะหยุดยาวในช่วงสัปดาร์นี้ เนื่องจากส่วนของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจีปิดทำการในวันจันทร์ เนื่องจากเป็นวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ภาวะตลาดนิวยอร์ก ดัชนีเฉลี่ย อุตสาหกรรมของดาวโจนส์ ที่ปิดไว้ที่ 29,348.10 จุด ที่เพิ่มขึ้น 50.46 จุด หรือ +0.17% ดัชนีเฉลี่ย S&P500 ที่ปิดไว้ที่ 3,329.62 จุด ที่เพิ่มขึ้น 12.81 จุด หรือ +0.39% ดัชนีเฉลี่ย Nasdaq ที่ปิดไว้ที่ 9,388.94 จุด ที่เพิ่มขึ้น 31.81 จุด หรือ +0.34% ซึ่งตลอดทั้งสัปดาร์นี้ นั้น ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ ดาวโจนส์ บวกขึ้น 1.82% ดัชนีเฉลี่ยS&P500 บวกขึ้น 1.96% ดัชนีเฉลี่ย Nasdaq ที่ปรับขึ้น 2.29% ที่ตลาดปรับตัวขึ้น กับการขานรับการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ของทางสหรัฐจีน โดยที่ทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้มีการเปิดเผยว่า ส่วนของตัวเลขของการสร้าง บ้านที่พุ่งขึ้น ถึง 16.9% ในช่วงเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมาเมื่อเทียบ เป็นรายเดือน สู่ระดับที่ 1.608 ล้านยูนิต ซึ่งจะเป็นระดับที่สูงสุดที่นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม ของช่วงปี 2549…

Read More

East Coast Funitech หวังรายได้ 10-+15% กำไรสุทธิ 4-5%

East Coast Funitech

East Coast Funitech Public Company Limited (ECF) โดย นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ภายในปี 2563 ทางบริษัทได้มีการมุ่งเน้น ที่จะสร้างการติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจพลังงานเป็นหลัก โดยที่เป้าหมายรายได้รวบ เติบโต 10-15% อีกทั้งพร้อมการปรับแผนงานเพื่อผลักดันอัตรากำไรสุทธิ ให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4-5% East Coast Funitech Public Company Limited (ECF) ในส่วนของปัจจัยการเติบโต ในปี นี้ จากการขยายตัวของธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ และในเรื่องของการรับรู้ถึงส่วนแบ่งกำไรสุทธิ จากทางธุรกิจพลังงานทดแทน ที่จะเห็นผลการรับรู้ได้มากขึ้น อีกทั้งทางบริษัทได้มีการวางแผนการบริหารงาน การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดต้นทุนและเรื่องของค่าใช้จ่าย ที่ประกอบกกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ในการเข้าศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ แล้วยังคาดว่าจะเริ่มเห็นสัดส่วนกำไรสุทธิ การทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจต่างๆ ในส่วนของปีนี้ ที่ได้มีการกล่าวอีกว่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในปีนี้มีสัญญาณ ของการเติบโต อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่การจำหน่าวนั้นส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยที่จะมุ่งเน้นการขยายตลาดขอบกลุ่มลูกค้าใหม่ในญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน ที่เป็นตลาดการค้าใหญ่ ที่มีศักยภาพในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการค้า ของการเติบโต ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ช่วงของปี 2563 อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่มีศักยภาพที่อยู่ในระหว่างของการเจรจา อีกหลายรายทางการค้า ในขณะที่ตลาดในประเทศ ที่ทางบริษัทได้มีการวางแผนการปรับโครงสร้างของการจัดจำหน่าย ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นยอดขายในช่องทางการขายใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ที่มีโอกาสเติบโตผ่านตามการขายของสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังเริ่มออกแผนการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในหลายรูปแบบ สำหรับธุรกิจ จากพลังงานทดแทน ในปีนี้ นั้นจะเห็นได้ว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรอย่างชัดเจนได้มากขึ้น โดยที่ผ่านการรับรู้ทางรายได้มากจากโรงไฟฟ้า พลังงานที่เป็นชีวมวลภาคใต้ ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู นั้นขนาดที่ 220 MW ที่เมียนมา…

Read More

Creative Performance Leather (CPL) ตั้งเป้ารายได้ไว้ 2.5-2.7 พันลบ.

Creative Performance

Creative Performance Leather (CPL) หรือ บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป โดย นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ได้มีการเปิดเผลว่า ทางบริษัทได้มีการวางเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่ระดับ 2.5-2.7 พันล้านบาท โดยที่ส่วนใหญ่นั้น ยังมาจากธุรกิจการฟอกหนังที่มีมูลค่ากว่า 1.8-20. พันล้านบาท โดยที่คาดว่า จะรักษาคำสั่งระดับคำสั่งของลูกค้าในเกณฑ์ปกติ อยู่ที่ 22-23 ล้านตารางฟุต ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่เรื่องของความท้าทายคือการไม่สามารถขายสินค้าในราคาสูงขึ้นด้วย เพรายังมีการที่เกี่ยวข้องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการเจรจาทางการค้า การย้ายฐานการผลิต ตลอดจนการผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยน Creative Performance Leather (CPL) ในอีกส่วน ขณะที่รายได้อีกส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ของการป้องกันภัยส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ แพงโกสิน ซึ่งในปีที่ผ่านมาธุรกิจเซฟตี้โปรดักส์ มีรายได้อยู่ที่ มูลค่า 700 ล้านบาท และทางทีมงานพยายามเน้นถึงฐานลูกค้าใหม่และ ส่วนของตลาดสินค้าทดแทน ที่คาดว่าจะเพิ่มยอดขายอีก 10% และยังแตกสายผลิตภัณฑ์ใหม่  ที่มุ่งเน้นเป็นงานที่ Solution Project มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสาขาในประเทศ และแต่งตั้งสินค้าทดแทนที่เมียนมา และยังมีการลงทุนในเวียดนาม เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของทั้งสองประเทศในกลุ่ม CLMV ทั้งนี้ทางบริษัท ยังได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการขยายสายผลิตภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นไปในส่วนของทางภาควิศวกรรมและสินค้าที่เป็น ไฮ-เทคโนโลยี มากขึ้นด้วย ที่จากเดิม ที่ทางบริษัท นั้นมีการผลิตรองเท้านิรภัย 80,000 คู่ ต่อเดือน และหมวกนิรภัย 60,000 ใบ ต่อเดือน ซึ่งเป็นสินค้าหลัก และยังมีสินค้าที่ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และการจราจร ในที่สถานที่ประกอบการ ที่ทางบริษัทได้มีการทำการตลาด ในสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุดป้องกันสารเคมี หน้ากาก หมวก ป้องกันสารเคมีและฝุ่นละออง และยังมีอุปกรณ์สำหรับการป้องกันการตกหล่นจากที่สูง ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับที่ดีจากลูกค้า CR. UFABET

Read More

Productivity เพื่อมุ่งสู่ High Income Country

Productivity ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทาย ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้ทางภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับ ในเรื่องของความผันผวนของทางเศรษฐกิจโลก ที่ยุทธศาสตร์ชาติในด้านของขีดความสามารถ ในเรื่องของการแข่งขัน ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นไปภายในอนาคตข้างหน้า หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะจากปัจจุบันไปสู่ “ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง (High Income Countries)” จะต้องเพิ่มรายได้ต่อหัวขึ้นเกือบเท่าตัวภายใน 20 ปีข้างหน้า ผลิตภาพ Productivity เป็นเพียงคำตอบเดียวที่จะช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน การยกระดับผลิตภาพของประเทศจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญในด้านทักษะและความสามารถของแรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และความพร้อมของปัจจัยแวดล้อม อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของกฎระเบียบ ตลอดจนประสิทธิภาพของภาครัฐ ยุคที่บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที จึงจะทำให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของไทย ในวาระครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เพื่อนำเสนอรูปแบบ และแนวทางของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Industry Upgrading, Creativity & Innovation, Data Analytics and Digital Technology และ Highly Skilled Workforce จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะให้มุมมองรอบด้านเรื่องความสำคัญของผลิตภาพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เสริมความรู้ด้านผลิตภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป CR. UFABET168

Read More

Autocorp Holding PCL (ACG) เตรียมเพิ่ม2สาขา ปี 63 ผลงาน+10%

Autocorp Holding

Autocorp Holding PCL (ACG) หรือ บมจ. ออโตคอร์ปโฮลดิ้ง นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการเปิดเผยว่า แผนการของการดำเนินงาน ในช่วงปี 2563 นี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายของรายได้ ที่ขยายตัวมากกว่า 10% จากปี 2562 โดยที่มีการคาดการณ์ ไว้ว่ารายได้น่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2,400ล้านบาท โดยที่ได้รับปัจจัยหนุนมาจาก ยอดขายของรถยนต์ ที่เพิ่มมากขึ้น จากการรับรู้รายได้ สาขาใหม่ทั้ง สาขาที่กระบี่ และ ภูเก็ต ที่เปิดขึ้นเมื่อ ปี 62 โดยที่ในส่วนของสาขาเมืองกระบี่ ที่เปิดการให้บริการอย่างเต็มที่ เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโดยที่มีการส่งผลให้ ในช่วงไตรมาสที่ 1-63 จะสามารถรับรู้ได้เข้ามาเต็มไตรมาส ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ ส่วนของรายได้และกำไรนั้นเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ Autocorp Holding PCL (ACG) กับแผนการขยายสาขา การเพิ่มสาขาใหม่เพิ่มเติมของ ACG ในช่วงปี 2563  นี้ที่เตรียมตัวจะเปิดเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง ในพื้นที่เกรด A เพื่อการขยายฐานลูกค้าไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศ ไทย ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ ที่สำคัญของทาง ACG ที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันรายได้และกำไรของกลุ่มบริษัทฯ ของการเติบโตไปอย่างแข็งแกร่ง โดยที่ในปัจจุบัน ฮอนด้ามะลิวัลย์นั้น มีสาขาที่กระจาบอยู่ทั่วประเทศ ถึง 10 แห่ง ซึ่งตามแบบแผ่นของทางบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าไว้ว่า จะเปิดให้ครบ 15 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา ภายในปี 2565 หลังจากที่ได้เงินจากการระดมทุนผ่านการขยายหุ้น IOP มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ภาพรวมของการเติบโต ในช่วงปี…

Read More

Scan Inter Public Limited กับแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องพร้อมเก็บเกี่ยวการลงทุน

Scan Inter

Scan Inter Public Limited หรือ บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) โดยนาย ฤทธี กิจพิพัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการกล่าวว่า ทางบริษัทนั่นมั่นใจว่า การวางแผนงาน จากการสร้างการเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลังจากภาพรวมในช่วงปี 2562 ที่ได้มีการปรับแผน ของเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางของธุรกิจ ที่เน้นเดินเกมรุก ในรูปแบบ 3+1 ก็คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV , ธุรกิจยานยนต์ , ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจโลจิสติกส์ Scan Inter Public Limited หรือ SCN จาการปรับกลยุทธ์ ทำให้เห็นความก้าวหน้าขงธุรกิจดังกล่าวนี้ นั้นเติบโตไปอย่างไม่หยุดยั้ง มาเป็นเวลาทั้งปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่ต้นปี ที่ทางบริษัท ได้มีการส่งมอบเป็นรถเมล์ NGV ทั้งหมดเป็นจำนวน 489 คัน ให้กับทาง องค์การขนส่งมวงชนกรุงเทพ (ขสมก) ที่สำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 1,891 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผู้ดูแลงาน บำรุงและซ่อมแซมตามสัญญา อีกเป็นระยะเวลา 10 ที่มีมูลค่ากว่า 2,370 ล้านบาท ต่อมา ในช่วงเดือน มิถุนายน SCN ร่วมกับพันธมิตรที่จัดตั้งเป็น สมาคมของผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในการประกอบการธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้แข็งแกร่งขึ้น ที่จะกระตุ้นให้ทางรัฐบาลหนุนการใช้ก๊าซ NGV ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ประเทศไทยนั้นมีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญจะสามารถ ให้การสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคมนาคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่าง PM 2.5 อีกด้วย ในส่วนช่วงของ ปลายเดือน มิถุนายน ก็ได้รับเกียรติจาก นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และพร้อมด้วยคณะรัฐมลตรี ที่เป็นประธานในการเปิดงาน…

Read More