Nok Air ยืนยันหลังจาก นกสกู๊ต ปิดตัวลงไม่กระทบการดำเนินงาน

Nok Air

Nok Air หรือ บมจ. สายการบินนกแอร์ โดยนาย วุฒิภูมิ จุฬากูก ประธานเจ้าหนี้ท่บริหาร ที่ได้มีการเปิดเผยว่า ทางบริษัท ของสายการบิน นกสกู๊ต จำกัด ที่ได้ทำการปิดกิจการ ที่ไม่ทำการส่งผลกระทบ ให้กับทางสายการบิน

และการให้บริการกับทางสายการบินนกแอร์ ที่ไม่เกิดผลกระทบ ที่ทางนกแอร์ ที่จัมุ่งมั่นที่จะทำการให้บริการ ในส่วนของทางสายการบิน ภายในประเทศได้ตามปกติ

Nok Air ในปัจจุบันที่ ให้บริการ สายการบินกว่า 18 เส้นทาง 70 เที่ยวบิน ต่อวัน

ถ้สถือว่าเป็นสายการบินที่ เป็นผู้ให้บริการโดยสาร มากที่สุดของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวน ของเที่ยวบิน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทางผ็โดยสารที่ ใช้บริการ ที่จะมีการเพิ่มเติมอีกในอนาคต ที่ในส่วนของทางสายการบิน ของระหว่างประเทศนั้น เมื่อทางรัฐบาล ของทางแต่ละประเทศนั้นได้มีการอนุญาต ให้มีการทำการบินได้ ให้ทางนกแอร์นั้นได้กลับมาให้บบริการในส่วนของเส้นทาง ฮิโรชิมา ย่างกุ้ง และ โฮจิมินห์ตามเดิมในทันที

โดยทางด้าน ของทางนาย ประเวช องอาจสิทธิกุล โดยประธานเจ้าหน้ที่กรรมการบริหาร นกแอร์ นั้นก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากทางคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 63 นั้นได้มีการลงมติ ในเรื่องของการเลิกกิจการ และชำระบัญชีของทางบริษัท สายการบิน นกสกู๊ต จำกัด โดยที่มีบริษัท นกมั่งคั่ง จำกัด

ซึ่งะเป็นบริษัทย่อยของทาง นกแอร์ ที่ได้ทำการเข้าถือหุ้น ในสัดส่วนกว่า 49.65% ของในส่วนทุนที่จดทะเบียน หรือคิดเป็น 1,470 ล้านบาท ที่ทางบริษัท นกสกู๊ต นั้นเกิด ผลของการทุน มาอย่างต่อเนื่อง

จากการประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19  ที่ส่งผลให้ในส่วนของการคมนาคม ระหว่างประเทศ นั้นเกิดการหยุดชะงัก และยังไม่มีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ในเร็วๆนี้

ซึ่งทำให้จำนวน พนักงานกว่า 425 คน ของทางสายการบิน นั้นได้ทำการจ่ายชดเชยตาม ระบบกฏหมายแรงงายอย่างถูกต้อง ที่ทั้งนี้ในส่วนของพนักงานจำนวนหนึ่งก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการดำเนินการชดเชยอย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน

ที่จะมีรายละเอียดอีกครั้งถ้าได้มีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และจัดให้เข้าหน้าที่ นั้นได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง และขอบคุณคุณ ลูกค้า ผู้โดยสาร พันธมิตร และในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนภูมิภาค ที่มีการสนับสนุนกันมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศง 2557

Cr. ufabet

Related posts