Last trading price การปรับเกณฑ์ขายชอร์ตชั่ว ของ SET

Last trading price

Last trading price ในเรื่องของการได้ปรับปรุงเกณฑ์ การขายชอร์ต เพื่อการขายชั่วคราว ที่จากเดิม ที่กำหนด ให้สมาชิก ที่จะขยายชอร์ตเพื่อใช้เป็นการชั่วคราว ที่จากเดิมที่กำหนด ให้เฉพาะในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย จะขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย

Last trading price ราคาที่สูงกว่าการซื้อขายครั้งสุดท้าย

โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือ The stock Exchange of Thailand ( The Securities Exchange of Thailand ) ,SET ได้กล่าวไว้ ซึ่งก็ ยังเชื่อว่าจะมีส่วนที่จะช่วยให้เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่นักลงทุน ในภาพรวม ที่เนื่องมาจากการได้รับฟังความคิดเห็น จากทางบริษัทสมาชิก และการได้รับการอนุมัติ  จากทางคณะกรรมการ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แวจะมีผลการใช้งานบังคับเป็นผลชั่วคราว  ที่เริ่มตั้งแต่การซื้อขาย ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 63 เป็นต้นไป และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 63 โดยที่อาจจะเลิก ใช้ได้ก่อนกำหนดถ้าหากกทางตลาดหุ้นไทยนั้นกลับเข้าสู่สภาพวะปกติ และเข้าสู่ช่วงที่มีสเถียรภาพมากขึ้น

หลังจากที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับเกณฑ์ การขายชอร์ต ในราคาที่สูงกว่าราคาการซื้อขายสุท้ายของชั่วคราวแล้ว ยังมีการคาดการณ์ว่าจะช่วยลดหารผันผวน ให้กับตลาดหุ้นไทยได้หลังจากในช่วง ที่ผ่านมานั้นทางตลาดหุ้นไทย ได้มีความผันผวนค่อนข้างสูง และดัชนี ที่ปรับลดลงแรงโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันนี้ โดยที่มีมาตราการของชุดแรกเพื่อ เป็นการช่วยลดในเรื่องของความผันผวนทางตลาดหุ้นไทย

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ถ้าหากใช้มาตรการในชุดแรก ที่ออกมาแล้วยังไม่สามารถปรับลดความเสี่ยงของความผันผวน ของตลาดหุ้นไทยได้ ทาง SET ก็จะมีการพิจารณาถึงมาตรการอื่นๆ ให้เข้าใช่วยเสริม เพื่อทำให้ทางตลาดหุ้นไทย นั้นได้ลดความผันผวนลดลง เช่น การเพิ่มสภาพคล่อง และในส่วนของบริษัทที่มีการจดทะเบียนจะมีการให้การสนับสนุน ให้กับบริษัทที่ได้จดทะเบียน การซื้อหุ้นคืน Treasury Stock เพื่อการลดผลกระทบ ที่จะมีการปรับลดลงมาที่ค่อนข้างมาก

CR. UFABET168

Related posts