CPALL จัดงาน วันแห่งโอกาสดี @CP ALL2020 ผนึกพันธมิตร SME

CPALL

CPALL หรือ บมจ. ซีพี ออลล์ โดย นายบัญญติคำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ บริหาร ได้มีการเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มีการจะเตรียมงาน วันแห่งโอกาสดี @CP ALL2020 ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 63 ณ พื้นที่ 2 อาคารัฐประศาสนภักดี หรือ อาคาร B ที่ศูนย์ราชการ ถ. แจ้งวัฒนะหลังจากที่ได้มีการจัดงานครั้งแรกในปี 62 และจัดเป็นงานสัญจรในต่างจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบ ตลาดนัดแห่งโอกาส ที่มอบโอกาสที่หลากหลายให้แก่ SME นักเรียน นักศึกษา คนหางาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกระแสตอบรับที่ดี อย่างต่อเนื่อง

CPALL มีพันธมิตรหลายส่วน

ไม่ว่าจะเป็นททาง ร้ายค้า Seven-eleven d;jk0eo;o 6,500 สาขา ที่เป็นคู่ค้าหรือ จำนวน 55% ของจำนวนสาขาทั้งหมดกว่า 11,000 สาขา ในขณะที่ทางบริษัทเจ้าของที่มีอยู่ 45% ที่นอกจากนี้ ทางสินค้าในเซเว่น สัดส่วนกว่า  10% ก็เป็นของ ซีพี บริษัทในกลุ่ม ซีพีแอลล์ และ ซีพี นั้นผลิตเป็นสินค้าอื่นๆ อีกกว่า 20,000 รายการ ที่ผลิตมาขายในร้านค้าเซเว่นฯ และ 24 ช้อปปิ้ง ที่มุ่งเน้นสินค้าเกษตรกรด้วย ซึ่งมีเกษตรนำสินค้าเข้ามาขาย ผ่านทางกลุ่มสหกรณ์

ที่ในปีนี้ จะมีพันธมิตรจากทางทุกภาคส่วนร่วมที่ออกบูธกว่า 300 บูธ ในพื้นที่ราวๆ กว่าหมื่นตารางเมตร กับทางผู้ประกอบการ SME นำสืนค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าภาคการเกษตรต่างๆ นำมาเพื่อการจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษมากมาย ที่มีหน่วยงานทางภาครัฐ ไม่ว่าจะ

 • กรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม กสอ.
 • สำนักงานการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.
 • องค์กรอาหารและยา อย.
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

ที่จะมาช่วยให้ความรู้และบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สำหรับคอนเซ็ปต์ การจัดงานในปีนี้ จะมอบโอกาส 7 โอกาส

 1. โอกาสรับทุนการศึกษา
 2. โอกาสในการมีงานทำ
 3. โอกาสร่วมธุรกิจร้านเซเว่น
 4. โอกาสเป็นคู่ค้าธุรกิจ
 5. โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 6. โอกาสทางความรู้
 7. โอกาศซ็อปสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

CR. UFABET168

Related posts