Economic History

Black Monday วิกฤตเลวร้าย วันของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้น

Black Monday เป็นวันที่ วิฤตเลวร้ายของประวัติศาสตร์ ของตลาดหุ้น เพียงแค่ตลาดหุ้นที่ร่วงเพียง 1-2% ที่หลายคนก็ว่ารุนแรงแล้ว แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆ ตลาดหุ้นก็ร่วงหนักที่เดียวไปถึง 20% ถ้าลองนึกภาพประวัติศาสตร์ ของตลาดหุ้นไทยจาก 1,500 จุด…