BOFFICE เตรียมเพิ่มทุนสิทธิการเช่า พท.โครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค

BOFFICE (Bhiraj Office REIL) หรือ กองทรัตส์ เพื่อการลงทุน ในสิทธิของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิต ที่เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เข้าลงทุนในทรีพย์สินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คือ สิทธิ ของการเช่าพื้นที่โครงการ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BITEC Mixed -Use Complex ที่เป็นจุดโดดเด่นเป็นออฟฟิตเกรด A แห่งแรกย่านสุขุมวิท-บางนา

กองทรัสต์ BOFFICE

หลังจากที่ เปิดตัวเมื่อปลายปี 60 และเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิ การเช่าระยะยาว ในโครงการราชภิรัช ทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ที่มีพื้นที่รวมประมาณ 94,853 ตารางเมตร มีมูลค่าการลงทุน 6,605 ล้านบาท ที่ยังไม่รวมภาษี ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้ง กองทรัสต์สามารถทำผลการดำเนินงานที่ดีและจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดย ณ วันที่ 30 ก.ย 2562 กองทรัสต์มีสิทธิในการเช่า ที่คงเหลือประมาณ 25 ปี

ในขณะที่การเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 และเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะ โครงการ ภิรัช พาวเวอร์ แอท ไบเทค ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่สำนักงาน พื้นที่สิทธิ การเช่ารวมประมาณ 70,741 ตารางเมตร ระยะเวลา 30 ปี ที่นับจากวันที่จดทะเบียน โดยที่มีพื้นที่ ให้เช่า 32,072 ตารางเมตร  และลงทุนในกรรมสิทธิ์ สังหาริมทรัพย์ ประเภทระบบอาคารและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของโครงการ ภิรัช ทาวเวอร์ โดยที่จะทำสัญญาแต่งตั้ง และว่าจ้างบริษัท ภิรัช ที่มีความเชี่ยวชาญ การบริหาร อาคารสำนักงาน และว่าจ้าง บริษัท เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ที่นายปิติภัทร บุรี กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้มีการเปิดเผยว่า มีประสบการณ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 30 ปี อาทิเช่น โครงการภิรัชทาวเวอร์ โดยที่มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการ และบริหารอสังหาริมทรัพย์ เชิงพาณิชย์ แบบครบวงจร ในลักษณะแบบผสมผสาน ในการใช้งาน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับรายละเอียดการพัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของที่ตั้งทำเล สภาพแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ ของผู้ที่อาศัย และชุมชนในระแวกนั้น ที่ยอมรับ

CR. UFABET

Related posts