BJCHI ลุ้นรายได้ปี 63 แตะ 3.3 พันลบ. หากชนะงานประมูลเหมือง มูลค่า 1พันลบ.

BJCHI

BJCHI หรือ บมจ. บีเจซ๊ เฮฟวี่ อินดัสทรี นายวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ ได้มีการเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มีการคาดการณ์รายได้ในปี 63 ว่าจะขึ้นไปในระดับ 3,300 ล้านบาท ที่โดยปัจจุบันนั้นอยู่ในระหว่างการรอผลการประมูลงานเหมืองแร่ ในประเทศออสเตรเลีย ที่มีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่มีโอกาสของการประมูลชนะกว่า 50% โดยที่จะรู้ผลของการประมูลในช่วงไตรมาส 1/63 และถ้าหากได้รับงานก็จะสามารับรู้ได้ถึงรายได้ในทันที

แต่อย่างไรก็ตามถ้าหาก BJCHI ไม่สามารถชนะการประมูล

โครงการเหมืองแร่ดังกล่าวนี้ได้ ทางบริษัทนั้นก็มีการคาดการว่า จะมีรายได้ใกล้เคียงกับปี 62 ที่คาดไว้ว่าจะสามารถทำรายได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยที่ปัจจุบัน มีงานในมือ Backlog อยู่ที่ราวๆ 3,500 ล้านบาท และจะอยู่ในระหว่างการประมูลงานใหม่ ที่มูลค่า 12,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรู้ผลการประมูลงานตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1/63 เป็นต้นไป

ที่ นายวิทยา ได้มีการกล่าวไว้ว่า สำหรับปีนี้ ทางบริษัทนั้นมีการคาดการณไว้ว่าจะมีอัตรากำไรอยู่ที่ 15-20% หลังช่วง 9 เดือนแรก ของปีที่ทำได้แล้ว 17.60% จากปีก่อนที่มีการติดลบอยู่ที่ 6.71% เนืองจากปริมาณงานที่ออกมามากขึ้นนี้ หลังจากที่ทางอุตสาหกรรมของเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลียอยู่ในช่วงที่กำลังจะฟื้นตัว ที่เป็นผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่ของทางบริษัท เพิ่มงบ ของการลงทุนในการพัฒนาโครงการ ที่จะส่งผลให้รับรู้ได้ถึงรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ยังรวมไปถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นด้วย

ทางด้าน นายหยัง เจิน ลี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของทาง บมจ. บีเจซ๊ เฮฟวี่ อินดัสทรี ได้มีการเปิดเผยว่า มั่นใจว่าในแนวโน้มผลของการดำเนินงานในปี 62-63 จะกลับมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง ที่ได้รับปัจจัญหนุนจาก ทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซฯ และเหมืองแร่ที่ฟื้นตัว ที่ส่งผลให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ล่าสุดได้มีการรับงานเพิ่มในโครงการ Santos ที่เป็นโครงการจากรู้ค้ารายเดิมจากการที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก๊าซฯ ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่มีการลงทุนไปอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ผลของการดำเนินงาน ของบริษัท ในช่วงไตรมาสของ 9 เดือนแรก นั้นมีรายได้รวมเป็นมูลค่า 1,603 ล้านบาท ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นไปกว่า 104% ถ้าเทียบกันในช่วงเดียวกันกับปีก่อน และจะมีกำไรอยู่ที่ 22 ล้านบาท โดยเทียบช่วงเดียวกกันของปีก่อนนั้น จะขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 160 ล้านบาท โดยที่ได้รับปัจจัยหนุนจากงานในมือที่เพิ่มขึ้นทั้งจากงานในต่างประเทศหรืองานจากทางต่างประเทศ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมาที่มีกำไรอีกครั้งในรอบ 3 ปี จกางานที่เพิ่มขึ้น นอกจากที่ทาง บมจ. บีเจซ๊ เฮฟวี่ อินดัสทรี ยังมีกระแสเงินสด อีก 1,000 ล้านบาท และยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดับที่ต่ำ เพียง 0.21 เท่า

CR. ufa877

Related posts