Berrli Jucker คาดยอดปีนี้โตเลขหลักเดียวในระดับกลาง

Berrli Jucker (บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์) BJC โดยนาย รามี ปีไรเนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มีการเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการคาดการณ์ ยอดขายของปี 63 นี้จะมีการเติบโตเป็นตัว้ลขระดับกลาง ที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 1.74 แสนล้านบาท โดยที่มาจากการขยายสาขาหลัก ไม่ว่าจะเป็นไฮเปร์มาร์เก็ต 3 แห่งในไทย และอีก 1 แห่งในต่างประเทศ กับซุปเปอร์ม์เก็ต 2 แห่ง และ มินิบิ๊กซี 300 แห่ง จากสิ้นปี 62 มีไฮเปอร์มาร์เก็ต 151 แห่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต 62 แห่ง มินิบิ๊กซี อีก 1016 แห่ง และยังมี Pure Pharmacy 145 แห่ง ที่รวมทั้งสิ้นเป็น 1,374 แห่ง

Berrli Jucker ลักษณะสินค้า

ที่ทั้งนี้เป็นกลุ่มสินค้า และบริการทางบรรจุพัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าบรรจุภัณฑ์ เช่น ภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และพลาสติก ที่ในปีนี้นั้น มีการเติบโดตเป็นอย่างดี ที่ล่าสุดบริษัทได้มีการขยายกำลังของการผลิต กระป๋องอลูมิเนียม ที่ประเทศเวียดนาม เป็น 1,800 ล้านกระป๋องต่อปี หรือ ที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากว่า 30% จากเดิมที่ 1,400 ล้านกระป๋องต่อปี  โดยที่ในปี 64 โดยที่พบว่า ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการกระป๋องเพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะ ขนาดกระป๋อง 55 มิลิลิตร เพื่อที่ใช้บรรจุเบียร์  และน้ำมะพร้าว และขนาด 180 มิลิลิตร เพื่อใช้บรรจุน้ำอัดลม

โดยที่ใจจกลุ่มลูกค้าและการบริการ ทางเวชภัณฑ์ และทางเทคนิคของปีนี้ ที่จะเติบโตมากกว่า 5 % โดยเฉพาะกลุ่มเวชภัณฑ์ ที่เนื่องมาจากปีนี้ความต้องการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปีนี้จะมีการเติบโตได้ดีเช่นกัน หลังจากงบประมาณของทางภาครัฐจะเริ่มเบิกใช้ได้ หลังมีความล่าช้ามาจากปีก่อน ซึ่งสัดส่วนรายได้มาจากโรงพยาบาล จากทางภาครัฐกว่า 60%

กับกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค ที่โดยเฉพราะการผลิตทิชชู่ที่ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 50% หรือ เพิ่มขึ้น 20,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการใช้งานเพิ่มที่มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 46,000 ต่อปี

CR. UFABET168

Related posts