ASAP มั่นใจในผลงานปีนี้ โตตามเป้าธุรกิจรถยนต์เช่าระยะสั้น-ยาว

ASAP

ASAP หรือ บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ โดย นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า ภาพรวมของการดำเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจรถยนต์ในเช่าระยะส้ะนในปีนี้มีการเติบโตที่โดดเด่น แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของไทยยังจะไม่คึกคัก เท่าที่ควรโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่ชะลอตัวลง แต่กลุ่มธุรกิตของบริษํทก็ยังมีผลงานที่โดดเด่น กว่าปีที่ผ่านมา ที่เนื่องมาจากการทำการตลาดที่มึ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าภายใต้ของแนวคิดใหม่ๆ  “รถใหม่ ไมล์น้อย” ที่ประกอบกับ

ASAP ที่ร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ที่ให้ผู้ใช้งานมากขึ้น และทางบริษัทยังได้เพิ่มฟลีทรถยนต์เช่าในระยะสั้นที่ เพิ่มไปอีก 100 คัน จากเดิน 600 คัน ในช่วงไตรมาส 3/62 พร้อมกับการตอบสนองความต้องการจองรถยนต์เช่าระยะสั้นผ่านทางเว็บไซต์ ที่ให้ใช้บริการเช้ารถยนต์ Zuzuche , Ctrip , Booking.com  และ Rentalcars.com ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ใช้บริการได้ทันที หลังจากการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ที่เป็นช่วงไฮซีซั่น ของการท่องเที่ยว ทำให้ บริษัท ยังสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

เมื่องจากนั้นแล้ว รถเช่ายังคิดค่าบริการตามความจริง ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการไปยังกลุ่มขององค์กร ที่หันมาใช้บริการรถเช่า เพิ่มมากขึ้น และการต่อยอดในการนำเสนอ แบบ asap GO Limousine หรือการเช่ารถแบบพร้อมคนขับ โดยเปิดให้จองใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ก็เข้ามาช่วยสนับสนุน การเติบโตของทางกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

สำหรับกลุ่มธุรกิจ รถยนต์เช่าให้เช่าในระยะยาว ที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และประสบความสะเร็จในการต่อสัญญา ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และการสร้างฐานรายได้ประจำและสม่ำเสมอ ที่ส่งผลดีต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง และรวมถึงการวางแผนด้านการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินจากการขยายธุรกิจด้วยดารซื้อรถใหม่สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ครบสัญญาการเช่าเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรถมือสอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้ศํกยภาพการดำเนินงานของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

CR. UFABET

Related posts