กองทุน SSF มาแทน LTF กองทุนลดหย่อน ผ่อนผันภาษี

กองทุน SSF

กองทุน SSF มาแทน LTF ที่เกิดการลดหย่อนภาษี SSF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเก็บออม (Super Saving Fund ; SSF) ได้รับความเห็นเห็นดีเห็นชอบจากที่สัมมนาคณะรัฐมนตรีเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว โดย SSF จะเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการออมรวมทั้งลงทุนตัวใหม่ที่จะใช้ผ่อนปรนภาษีแทน กองทุน LTF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund ; LTF) เดิม จากฐานข้อมูลของหนังสือพิมพ์ประเทศชาติกล่าวมาว่า… นายอุตโคลนตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวมาว่า สำหรับการสัมมนาคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ลงความเห็นเห็นด้วยมาตรการเกื้อหนุนการเก็บออมระยะยาว จากที่กระทรวงการคลังเสนอมี กองทุน SSF มาแทน LTF การให้สิทธิคุณค่าทางภาษีสำหรับเพื่อการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเก็บออม (Super Savings Fund : SSF) (กองทุน SSF) รวมทั้งการแก้ไขหลักเกณฑ์การให้สิทธิคุณประโยชน์ทางภาษีสำหรับในการซื้อกองทุนรวมเพื่อการดำรงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) (กองทุน RMF) เพื่อสนับสนุนให้พสกนิกรมีการออมระยะยาวมากเพิ่มขึ้น ซึ่งการให้สิทธิผลดีทางภาษีจะเน้นให้กรุ๊ปผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและก็คนที่เริ่มวัยทำงานได้รับคุณประโยชน์อย่างมาก เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้พสกนิกรกรุ๊ปดังที่ได้กล่าวมาแล้วเริ่มการเก็บออมระยะยาวอย่างเร็ว สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน SSF 1) SSF ลงทุนได้ในหลักทรัพย์ทุกหมวดหมู่ (ไม่เสมือน LTF ที่กำหนดไว้ที่หุ้นไทยไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 65%) 2) ช่วงเวลาการครองไม่น้อยกว่า 10 ปีนับเมื่อวันที่ซื้อ 3) ไม่ระบุปริมาณอย่างต่ำสำหรับในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่ตั้งเงื่อนไขสำหรับการซื้อตลอด 4) บุคคลปกติสามารถหักผ่อนปรนภาษีรายได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน SSF ไม่เกินจำนวนร้อยละ 30 ของรายได้ควรจะประเมิน แต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาท แล้วก็เมื่อรวมกับกองทุนการเก็บออมเพื่อการเกษียณอื่นๆจำต้องไม่เกิน 500,000…

กองทุน SSF การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย การลดหย่อนภาษีที่จะมาแทน LTF

กองทุน SSF

กองทุน SSF หรือ Super saving fund ที่เป็นกองทุนที่คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ ที่เป็นกองทุนสำหรับการลดหย่อนภาษี น้องใหม่ ที่จะมาแทนกองทุน LTS หรือ long term equity fund ที่กำลังจะยกเลิก แล้วให้ใช้สิทธิประโยชน์ ในปีนี้เป็นปีสุดท้าย กองทุน SSF และ RMF การสรุปเงื่อนไขใหม่ที่ควรรู้ การวิเคราะห์ข้อดี – เสีย ของ Super saving fund และ RMF ในเงื่อนไขใหม่ ข้อดี ของกองทุนนี้ -เป็นกองทุนใหม่ Super saving fund ที่ช่วยลดย่อน ภาษีได้ หลังจากที่ในตอนแรกที่หลายคนนั้นคิดว่า อาจจะไม่มีอะไรมาทดแทน กับการที่ออกนโยบาย มาใหม่ก็ถือว่าเป็นข้อดี -แล้วยังลงทุนในสินทรัพย์ ได้ทุกประเภท ที่นั้นก็ถือว่า เป็นข้อดีมาก เพราะจะช่วยลดปัญหาเดิมที่ LTF ที่ต้องลงทุนในหุ้นที่เป็นหลัก ของการกระจายสินทรัยพ์ อื่นที่ได้เพิ่มสภาพคล่องตัว ที่นำมาประยุกต์ ใช้ในการวางแผนทางการเงินได้อย่างหลากหลาย และสามารถเลือกระดับความเสี่ยงได้มากขึ้น -ส่วนของเพดานการซื้อ นั้นไม่เกิน 30%  ของเงินที่พึ่งประเมิน การปรับอัตราส่วน ร้อยละ ตรงนั้นนั้นจะช่วย ให้ผู้คนนั้นมีรายได้น้อยยั้ยสามารถเข้าถึง การลดหย่อนภาษีนี้ได้มากขึ้น จากเดิม -และไม่มีกำหนด การซื้อขั้นต่ำ และช่วยลดภาระเรื่องของการจ่ายเงินในช่วงตึงมือได้ ข้อเสีย ของกองทุนนี้ – Super saving fund ที่ถึงครองมายาวนานกว่า เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่นับจากวันที่ซื้อ ที่ต่างจาก LTF ที่ถือครองมา เป็นระยะเวลา 7 ปี หรือสามารถใช้ลูกเล่น ได้เหลือเพียง…

Kasikorn ตั้งเป้าเติบโต ด้วยกลยุทธ์ Investor Focus ฝ่าวิกฤตความผันผวน

Kasikorn

Kasikorn Asset Management หรือ บลจ. กสิกรไทย นั้นตั้งเป้าในปี 2563 โดยที่ใช้กลยุทธ์ Investor Focus ที่มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพผลของการลงทุนให้กับทางผู้ลงทุนในทางภาวะของทางการตลาด ที่มีความผันผวนมาก ซึ่งมีการประกอบไปด้วย การนำเสนอกองทุนที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ที่มีความไม่แน่นอน ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ ทางด้านการลงทุนที่ให้ตอบโจทย์ ของทางนักลงทุน เฉพาะกลุ่มของ คนรุ่นใหม่ และการนำพอร์ต ของการลงทุนเพื่อการตอบรับที่ดีขึ้น Kasikorn Asset Management  เปิดเผยข้อมูล โดยนาย วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  จำกัด  ได้พูดถึงการดำเนินงานเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายของปี 2563 ที่ยังคงตั้งเป้าให้เป็นผู้นำทางการตลาด ในธุรกิจของกองทุนด้วยการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ขยายฐานลูกค้าใหม่ และกองทุนผ่านช่องทางดิจิตอล โดยที่มีแผนการออกกองทุนใหม่ทั้งที่เป็นกองทั่วไป และกองทุนทางเลือก อย่าง Private Equity Fund ที่รวมแล้ว 6 กองทุน ที่ครองคลุมกลุ่มเป้าหมาย สำหรับ SSF กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านทางกองทุน ของนายวศิน ที่ยังมองว่ามีโอกาสการขยายตัวได้อีกมาก ถ้าเทียบกับจำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  PVD ในระบบที่มีอายุเฉลี่ยต่ำกว่า 45ปี และมีศักยภาพ เข้าลงทุน SSF ได้ ที่คาดว่ามี 500,000 ราย ถ้าคิดเป็นจำนวนเงิน ก็ลงทุน 50,000-70,000 ล้านบาท ส่วนของการขยายฐานผ่านการเปิดบัญชี กองทุนออนไลน์ Online Opening Account ที่เราจะสามารถมองเห็นอัตราการเติบโดตของผู้ลงทุนในกลุ่มแรกของคนรุ่นใหม่ จากยอดการเปิดบัญชี ของกองทุนออนไลน์ ของปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มองเห็นถึงอัตราการเติบโตของผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ที่ได้เข้ามาเปิดบัญชี กองทุน ผ่านทาง App K PLUS และ K-My…