หุ้น STC ปิดเทรดช่วงเช้า ที่ 0.90 บาท ต่ำกว่าราคาขาย IPO 10%

หุ้น STC

หุ้น STC ที่ปิดการเทรดไปในช่วงเช้า ที่ 0.90 บาท ซึ่งลดลงไป .010 บาท หรือ –10% จากราคาขาย ของ IPO ที่ 1.00 บาท/หุ้น ที่มีมูลค่ากว่า 52.69 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 0.96 บาท ที่ราคาขึ้นสูงสุดที่ 0.98 บาท และราคาต่ำสุด 0.89 บาท

หุ้น STC กับการที่ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯการประเมินค่าหุ้น

บมจ. เอสซีที คอนกรีตโปรดัคท์ (SCT) ด้วยวิธี Relative PE Radio โดยที่เปรียบเทียบกับอุสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยที่ไม่ได้ทำการเทียบหุ้นกับ CCP ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับเพราะ CCP นั้นมีกำไรสุทธิ ที่ต่ำ และบางปีนั้นก็ขาดทุน ดังนั้นการใช้ค่าเฉบี่ย PER 10 ปี ย้อนหลังของอุตสาหกรรม ในการประเมินปีโดยค่าเฉลี่ย PER นั้นอยู่ที่ 14 เท่า ของการประเมินราคาเป้าหมายปี 63 อยู่ที่ 1.20 บาท

ทั้งนี้ ประเมินรายได้ปี 62-63 จะยังเติบโตสูงเฉลี่ย 16% ต่อปี จากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองชลบุรี และภายใต้เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

ซึ่งเป็นการลงทุนและการก่อสร้างของภาครัฐที่มีความชัดเจนขึ้น โดยประมาณกำไรในปี 62-63 จะเติมโตสูงเฉลี่ย 16%  ต่อปี จากปริมาณการขายท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กที่เพิ่มขึ้น หลังจากบริษัทได้มีการขยายกำลังการผลิตท่อระบายน้ำเพิ่มอีก 36,000 คิวคอนกรีตต่อปี  หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 15 % ของกำลังผลิตรวม

และกำไรสุทธิ ในช่วงครึ่งปีหลัง H2/62 และปี 63 ก็ยังเติบโตโดดเด่น โดยประเมินกำไรสุทธิปี 62 ที่ 27 ล้านบาท เติบโดต +73% YoY โดยที่กำไรสุทธิ ในช่วงครึ่งปีแรก H1/62 จะคิดเป็น 33% จากที่การประเมินทั้งปี โดยที่งวดครึ่งปีหลัง H2/62 กำไรสุทธิ จะเติบโตสูง +45% YoY 100% HoH เนื่องจากการที่หมดช่วงฤดุฝน ที่ทำให้ผู้รับเหมาเร่งก่อนสร้างงาน และบริษัทสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น

สำหรับส่วนของกำไรสุทธิ ของปี 63 มีการประเมินไว้ที่ 48 ล้านบาท จากรายได้ที่ยังคงเติบโตที่โดดเด่น +24% YoY จากรายได้การผลอตภัณฑ์ คอนกรีตสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่อัตรากำไรสูงไปตามการขยายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและนิคมอุตสาหกรรมในเขตเมืองพัทยา และภาคตะวันออก

CR. UFABET168

Related posts