หัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซีย: HMC เป็นผู้เม็ดพลาสติก (PP)

หัวหน้าในธุรกิจ PP

หัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์: HMC เป็นผู้สร้างเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและก็รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่โดยประมาณจำนวนร้อยละ 33 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังเป็นเยี่ยมในหัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์ โดยกำลังในการผลิต PP

ของบริษัทฯ จะมากขึ้นเป็นราว 1.1 ล้านตันต่อปีในปี 2565 ภายหลังจาก PP line 4 เสร็จ ซึ่งจะก่อให้บริษัทฯ เป็นผู้สร้าง PP รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้

นอกนั้น สถานะทางการตลาดของบริษัทฯ ยังได้รับสาเหตุเสริมจากการที่บริษัทฯ

เน้นในสินค้าที่มีความต่างรวมทั้งมีลักษณะส่วนตัว รวมทั้งการสร้างวัตถุดิบเองเล็กน้อย โดยบริษัทฯมีการผลิตโพรพิลีนจากโรงงาน Propane Dehydrogenation (PDH)

หัวหน้าในธุรกิจ PP การกำหนดชั้นเครดิตโดยสรุป

HMC มีสถานะทางธุรกิจอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันรวมทั้งปิโตรเลียมขั้นปลาย และก็ปิโตรเคมีในประเทศไทยที่ฟิทช์จัดลำดับเครดิต ในขณะสถานะด้านการเงินที่ก็อยู่ในระดับปานกลาง

ฟิทช์เห็นว่า HMC มีสถานะทางธุรกิจดียิ่งกว่าบริษัทในกรุ๊ปผู้สร้างโพลิเมอร์แล้วก็พลาสติกซึ่งเป็นต้นว่า บริษัท โพลีเพล็กซ์ (เมืองไทย) จำกัด (มหาชน)

หรือ PTL ซึ่งมีชั้นเครดิตที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ รวมทั้ง บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กลุ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ซึ่งมีชั้นเครดิตที่ ‘A-(tha)’

แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ อยู่น้อย ฟิทช์มั่นใจว่าการเป็นหัวหน้าในธุรกิจ PP ในเอเซียอาคเนย์ ช่วยตัดทอนการที่บริษัทมีการกระจายตัวทางธุรกิจตามภูมิภาคที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ PTL

แล้วก็ความมากมายของธุรกิจของลูกค้าที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ EPG อย่างไรก็ดี HMC มีอัตราส่วนหนี้ที่สูงกว่า ซึ่งทำให้ชั้นเครดิตเพียงลำพังของ HMC อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่า PTL รวมทั้ง EPG

ข้อสมมติที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้เพื่อสำหรับการคาดการณ์:

รายได้ลดน้อยลงโดยประมาณจำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 เพราะอุปสงค์ที่อ่อนแอจากสถานะการณ์วัวโรทุ่งนาเชื้อไวรัส แล้วก็ราคา PP ที่ต่ำลงจากราคาน้ำมันที่ต่ำลง, อุปสงค์และก็ราคา PP เบาๆปรับนิสัยดียิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2564

ซึ่งทำให้รายได้มากขึ้นEBITDA margin น้อยลงมาอยู่ที่โดยประมาณจำนวนร้อยละ 10 ในปี 2563 เพราะว่าอุปสงค์แล้วก็ส่วนต่างของราคาสินค้ากับวัตถุดิบของสินค้าปิโตรเคมีที่อ่อนแอส่วนต่างของราคาสินค้ากับวัตถุดิบของสินค้าปิโตรเคมีเบาๆปรับพฤติกรรมดียิ่งขึ้นในปี 2564 ทำให้ EBITDA margin มากขึ้นมาอยู่ที่โดยประมาณปริมาณร้อยละ 12-13 ในปี 2564-2565PP

line 4 เริ่มผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เพิ่มกำลังในการผลิตอีก 250,000 ตันต่อปีเงินทุน 8.1 พันล้านบาทในปี 2563-2565

สำหรับ PP line 4 รวมกับเงินทุน 600 ล้านบาท ถึง 1.4 พันล้านบาทต่อปี ในปี 2563-2565 สำหรับเพื่อการซ่อมรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการสร้าง

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

รูเล็ตออนไลน์

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Related posts